Data aktualizacji: 2016-11-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Niemczech- punkt szkolny w Selm
- w języku lokalnym *Polnisch als Muttersprache Selm, Polnische Zentrale für Schul- und Bildungswesen
Miejscowość *Selm
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Kreisstr.27

 

 

Kod pocztowy*

59349

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 2591 88846Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anitalis@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna, c/o Ewa Mizejewska, Schliemannstr.3 33605 Bielefeld

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Oprócz nauki czytania i pisania po polsku dzieci zapoznają się z polskimi tradycjami, geografią i historią Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

aby zapisac dziecko nalezy skontaktowac sie z nauczycielem ( mail lub telefon), nauka jest bezplatna, zapisy takze w trakcie trwania roku szkolnego

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---