Data aktualizacji: 2010-05-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Barbusse
- w języku lokalnym *ECOLE BARBUSSE
Miejscowość *Harnes
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*4

 

 

Kod pocztowy*

62440

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LILLE
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0679504477Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
SZKOLA FRANCUSKA. JEZYK POLSKI NAUCZANY JAKO OBCY NA ZASADACH DOBROWOLNOSCI W DZIEN WOLNY OD NAUKI (SRODA)

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
JEDNA TRZECIA SPOLECZNOSCI LOKALNEJ JEST POLSKIEGO POCHODZENIA. W HARNES ZYJE OBECNIE TRZECIE POKOLENIE POLAKOW, KTORZY PRZYJECHALI TU DO PRACY W KOPALNI.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

ZAPISY NA KURSY ODBYWAJA SIE WE WRZESNIU. NAUKA JEST BEZPLATNA.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI SA PRZEZ FRANCUSKIE MINISTERSTWO OSWIATY.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
MAMY RADE RODZICOW, KTORA ORGANIZUJE OBIADY, Z KTORYCH DOCHOD PRZEZNACZONY JEST NA WYCIECZKI DO POLSKI LUB NAGRODY KSIAZKOWE NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---