Data aktualizacji: 2010-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Uzupełniająca Polska Szkoła Sobotnia
- w języku lokalnym *Extendend Polish Saturday School
Miejscowość *Portadown/Lurgan
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*9 Parkmore , Craigavon

 

 

Kod pocztowy*

BT64 2AE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 28 38399892Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): viggo2@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

j/w

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *
Od tego roku szkolnego EPSS mieści się w Killicomaine Junior High School w Portadown .
Od pażdziernika 2009 zajęcia odbywają się od 9.00 do 13.00 w ramach zajęć prowadzimy nauczanie języka polskiego jako ojczystego dzieci od 4 do 16 roku życia,naukę historii Polski z elementami kultury polskiej i geografii,matematykę uzupełniająco,nauczanie specjalne, terapię logopedyczną oraz zajęcia artystyczne.Prowadzimy naukę języka angielskiego dla rodziców metodą Callana( 2 poziomy zaawansowania),naukę języka polskiego jako obcego dla zainteresowanych ( nie tylko Irlandczyków) oraz naukę gry na instrumentach muzycznych( w projekcie).
Obecnie do szkoły uczęszcza 36 dzieci, które uczą się w klasach 0-III oraz klasę I gimn.
W szkole pracuje obecnie 4 nauczycieli oraz 1 wolontariuszka z przygotowaniem do prowadzenie zajęć z dziećmi do 5 lat od początku roku szkolnego nauczyciele pracowali wolontaryjnie,
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Portadown-Craigavon- Lurgan, przemysłowe trójmiasto, społeczność mieszana pod względem etnicznym i kulturowym.Polonia zdecydowanie młoda i niechętna do działań społecznych.Grupa zapaleńcw utworzyła jednak drużyny piłki nożnej , koszykówki mężczyzn i siatkówki kobiet, w niedalekiej przyszłości rozpocznie działaność Polski Klub Sportowy z sekcją młodzików.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły jak również na zajęcia dodatkowe( język angielski, język polski dla obcokrajowców, zajęcia sportowe, muzyczne, świetlicowe, kółko fotograficzne) pod nr 07783127490...w soboty w godzinach działania szkoły( 9-13)

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
szkoła pracuje wg Nowej Podstawy Programowej w związku z czym spodziewamy się otrzymać wzory świadectw dla szkół polonijnych zatwierdzonych( obiecanych) przez MEN .

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie złożonego podania( kwalifikacje i doświadczenie,)

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa od stycznia 2008 r i ściśle współpracuje ze szkołą .Rada Pedagogiczna wraz z Prezydium Rady Rodziców tworzy Zarząd Szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---