Data aktualizacji: 2008-12-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Szkoly w Kolonii
- w języku lokalnym *1)Kaiserin-Augusta-Gymnasium, 2)Heinrich-Mann Gymnasium
Miejscowość *Kolonia
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*1)Georgstr 9 -13, 2)Fühlinger Weg 4

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 22 05 91 38 20- wtorki,czwartki,piatek do 11. 00 ranoFaks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 22 05 91 38 21

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): barejko-Knops@t-online.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Niemieckie wladze oswiatowe oraz Zwiazek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogow w Niemczech- Scharrenbroicher Str. 69a 51503 Rösrath/ kolo Kolonii

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
Lekcje nauki jezyka polskiego z elementami historii, geografii odbywaja sie w 4 grupach wiekowych (klasy 1-2, 3-4, 5-7 i 8-12). -w Heinrich-Mann-Gymnasium- Fühlinger Weg 4 w srody (13.30-19.00) -w Kaiserin Augusta- Gymnasium -Georgstr 9-13 we wtorki(13.30-19.00) - proby zespolu tanecznego "Stokrotki" i grupy teatralnej odbywaja sie w Kaiserin Augusta- Gymnasium -Georgstr 9-13 w piatki (od 17.00 do.19.00). W 10 klasie egzaminy z polskiego - (dobra ocena z egzaminu wyrownuje niedostateczne oceny z jezykow obcych). Nauka jezyka ojczystego moze byc wprowadzona zamiast trzeciego jezyka obcego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

telefon 02205/ 913820 /wtorki, czwratki i piatki/

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Ocena wpisywana jest na swiadectwo niemieckie i liczy sie do przecietnej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
tak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---