Data aktualizacji: 2010-05-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Zwiazek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogow w Niemczech
- w języku lokalnym *Verein der Polnischlehrer und Pädagogen.e.V.
Miejscowość *Rösrath koło Kolonii
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Scharrnebroicherstr. 69a

 

 

Kod pocztowy*

51503

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 22 05 91 38 20 do 11. 00 rano ( wtorki,czwartki,piatki)Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00492205 913821

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Barejko-Knops@t-online.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zwiazek Nauczycieli Jezyka POlskiego i Pedagogow w Niemczech zT. Scharrenbroicher Str. 69a 51503 Rösrath

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
Zwiazek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogow w Niemczech dzialajacy w 5 krajach federacyjnych zrzesza okolo 50 nauczycieli uczacych w szkolach powszechnych i nauczycieli pracujacych spolecznie.( patrz www.jpolski.de) Dzieki dzialalnosci Zwiazku wielu nauczycieli pracujacych spolecznie uzyskalo oficjalne miejsce pracy(ostatnio w Hamm,Kleve i Münster). Protesty Zwiazku zapobiegly redukcji etatow nauczycieli w Polnocnej Westfalii( Bochum, Frechen,Bergheim, Erftstadt, Kolonii) oraz w Saksonii Dolnej. Zwiazek organizuje dwa razy do roku dwudniowe szkolenia dla nauczycieli, kongresy, wyjazdy studyjne do Polski dla uczniow i nauczycieli oraz liczne imprezy szkolne. (wwww.jpolski.de) -od 2005 przy ZNJPiP dziala poradnia psychologiczna.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

patrz www.jpolski.de

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---