Data aktualizacji: 2008-12-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sztokholmie
- w języku lokalnym *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sztokholmie
Miejscowość *Sztokholm
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Karlavägen 35

 

 

Kod pocztowy*

114 32 Sverige

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +46739714212Faks (z numerem kierunkowym kraju) +468380750

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elzbieta_stencel@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą


Rok powstania szkoły.*
1973
Krótki opis szkoły *

Szkolny Punkt Konsultacyjny podlega MEN RP

Ksztalcenie w SPK obejmuje trzy typy szkol:

- szkola podstawowa (naucznie zintegrowane w klasach 1-3 oraz 4-6)

- gimnazjum (klasy 1-3)

- liceum (klasy 1-3)

Lekcje odbywaja sie raz w tygodniu od poniedzialku do czwartku, w godzinach 17.00-21.00.

Szkola realizuje uzupelniajacy program nauczania tz. prowadzi zajecia z wybranych przedmiotow nie objetych nauczaniem w szkolach szwedzkich (jezyk polski, historia Polski, geografia Polski, WOS), ponadto w klasach 1-3 SP realizowany jest program z matematyki.

Dla uczniow mieszkajacych w znacznej odleglosci od szkoly organizujemy nauczanie w systemie ksztalcenia na odleglosc (ksztalcenie korespondencyjne) w zakresie tych samych przedmiotow oprocz matematyki. Zajecia w postaci konsultacji odbywaja sie raz w miesiacu wg kalendarium ustalonego na poczatku roku szkolnego.

Szkola stawia sobie dwa rownorzedne cele:

- umozliwienie uczniom powracajacym do Polski, edukacji w polskiej szkole, dajac im polskie swiadectwa

- propapagowania tradycji i budowania tozsamosci narodowej


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---