Data aktualizacji: 2009-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska szkoła w Omagh
- w języku lokalnym *Polish School in Omagh
Miejscowość *Omagh
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447511481834Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): monia0102@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Do Polskiej szkoły uczęszcza 51 uczniów, zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych , nauczanie początkowe, klasa IV, klasa V.Szkoła jest w trakcie organizowania sie , działa jako filia szkoły w Portadown .
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Omagh, co. Tyrone- ok 40 mil od Portadown

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

nabór trwa do końca semestru szkolnego, rodzice wnoszą opłatę Ł20 w każda pierwszą sobotę miesiąca , płatność z góry za miesiąc.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komitet Rodzicielski ,, zatrudnia " nauczycieli -wolontariuszy
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
RR jest zarządem szkoły, działa przy wsparciu merytorycznym zarządu EPSS w POrtadown

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---