Data aktualizacji: 2019-11-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Letterkenny
- w języku lokalnym *Polish School in Letterkenny
Miejscowość *Letterkenny
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Errigal College, Windyhall

 

 

Kod pocztowy*

F92 FC82

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 7491 21047Faks (z numerem kierunkowym kraju) +353 7491 25946

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@psletterkenny.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype:iceberg09

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Robert Fabisiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Robert Fabisiak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Little Homeland (Mała Ojczyzna) Errigal College Windyhall Letterkenny Co.Donegal Ireland, Rada Rodziców, Polska Szkoła w Letterkenny


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Misją szkoły jest nauka (nie zapominanie) języka polskiego, historii,tradycji i kultury polskiej. Wiedzę i umiejętności językowe uczniowie mogą wykorzystać w przyszłości: a) na egzaminie maturalnym w irlandzkiej szkole średniej Leaving Certificate, co przy dobrej znajomości języka polskiego daje możliwości zdobycia wysokiej ilości punktów z tego przedmiotu, co z kolei umożliwi studiowanie na lepszej uczelni wyższej. Leaving Certificate obejmuje sześć przedmiotów do ogólnej punktacji- j.angielski, j.irlandzki, matematyka- przedmioty obowiązkowe oraz trzy przedmioty dodatkowe. Język polski może być jednym z nich, b) przy podejmowaniu pracy w Irlandii, gdzie wymagana będzie dobra znajomość obu języków: angielskiego i polskiego. Społeczność polska w Irlandii jest bardzo liczna i nadal ma ogromne problemy w porozumiewaniu się. Dlatego przy zatrudnieniu będzie brana pod uwagę znajomość dodatkowych języków w takich sektorach jak: policja, służba zdrowia, pomoc społeczna,instytucje prawne, szkolnictwo, bankowość, ubezpieczenia, tłumaczenia itd. Znajomość języka polskiego będzie jednym z atutów przy przyjmowaniu do pracy w Irlandii, c) przy podejmowaniu pracy w Polsce, w polskich firmach, czy w firmach zagranicznch. Często przy podejmowaniu pracy w Polsce ogromnym atutem jest znajomość dodatkowych języków. Doskonała znajomość języka polskiego jest nieoceniona w takim przypadku, d) poprzez łatwiejszy transfer z irlandzkiego do polskiego systemu edukacji w przypadku, kiedy rodzice zdecydują się na powrót do Polski. Siedziba szkoły nie jest przypadkowa. Errigal College jest otwarty na studentow z innych krajów, w tym z Polski. Posiada doskonałą kadrę pedagogiczną, wrażliwą na potrzeby studentów z innych krajów. Stosuje wyjątkowy program dla tych uczniów w postaci dodatkowych lekcji języka angielskiego w dużej ilości godzin. Organizuje i motywuje do udziału uczniów w kultywowaniu historii i kultury danego kraju. Rozumie i szanuje odrębności kulturowe i wyznaniowe. Rada Szkoły, dyrekcja, kadra pedagogiczna i obsługa jest bardzo zadowolona z Polskiej Szkoły i chętnie widziałaby wszyskie dzieci polskie w Errigal College, jako uczniów irlandzkiej szkoły średniej. Chętnie służy pełną pomocą w organizacji i działalności szkoły. Polska Szkola stanowi nierozerwalną część Errigal College. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie, a także dorośli mają łatwy dostęp do korzytania z sal i pomocy dydaktycznych w szkole. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdą niedzielę w Errigal College. Nauczanie odbywa się w sześciu oddziałach: jeden oddział nauczania przedszkolnego- Klub Przedszkolaka, dwa oddziały nauczania początkowego, dwa oddziały nauczania podstawowego,jeden oddział gimnazjum. Przedmioty nauczania to: język polski, i wiedza o Polsce (historia Polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie), a także zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia logopedyczne oraz koła zainteresowań (filmowe, historyczne i artystyczne).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Letterkenny liczy około 40 tys., leży na północy Irlandii, w hrabstwie Donegal, blisko granicy z Irlandią Północną i dużego miasta Derry (Londonderry)-około 80 tys. Letterkenny jest jednym z dziesięciu najlepiej rozwijających się miast w Unii Europejskiej. Znaczną cześć społeczności stanowią Polacy. Polska jako kraj jest blisko znana lokalnej społeczności irlandzkiej. W maju 2004, kiedy kraje 'dawnego bloku wschodniego' przystępowały do EU miastem witajacym Polskę było właśnie Letterkenny.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1922
              - 2019/2035

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu (każdego roku kalendarzowego) i kończą w maju (każdego roku kalendarzowego)

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat ukończenia Polskej Szkoły w Letterkenny.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor Polskiej Szkoły, korzystając z opinii Rady Rodziców.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy Polskiej Szkole działa Rada Rodziców, której przewodniczącą jest pani Ewelina Pieszyńka. Rada Rodziców posiada szeroki zakres działań.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---