Data aktualizacji: 2012-04-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
- w języku lokalnym *Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Rygos g. 10

 

 

Kod pocztowy*

LT-05264

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 241 8894Faks (z numerem kierunkowym kraju) +370 241 8894

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Rygos g. 10, LT-05264, Vinius, Lietuva

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Szczycimy się dobrymi wynikami nauczania. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach artystycznych i sportowych, olimpiadach przedmiotowych, zajmują wysokie lokaty na szczeblu międzyszkolnym, miasta, kraju, a nawet poza krajem – uczennica klasy 4c Kamila Bowszewicz w konkursie plastycznym szkół podstawowych „Co nam zostawił Jan Paweł II” otrzymała podziękowanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Nasza szkoła stwarza szansę rozwoju wszystkim uczniom, także tym, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Z takimi dziećmi dodatkowo pracują: pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, logopeda, pedagog socjalny, psycholog. Troszczymy się o każdego ucznia, toteż współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 7 komisariatem policji. Uczymy wiary i patriotyzmu poprzez uroczyste obchodzenie świąt religijnych i narodowych ubogacając je piękną oprawą artystyczną. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują dalszą edukację w szkołach średnich i gimnazjalnych. Należymy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Progimnazjum im. Jana Pawła II jest placówką, położoną w malowniczej dzielnicy Justiniszki i swoim obwodem obejmuje zwłaszcza dzieci z osiedli Wirszuliszki, Karoliniszki, Fabijoniszki, Pasziłajcie, Piłajtie oraz podwileńskich wsi Zujuny, Ginejciszki, Krawczyny, Popiszki.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadecto ukończenia programu szkoły początkowej i I części szkoły podstawowej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy państwa litewskiego.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---