Data aktualizacji: 2019-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polonijny uniwersytet miasta Jaworowa
- w języku lokalnym *Полоністичний університет міста Яворова
Miejscowość *Jaworów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Zahajewycza, 51a

 

 

Kod pocztowy*

81000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380325921481 kom.+380673434739Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie posiadamy

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): yavorivpolish.sch@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lilia Grafińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Departament oświaty oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Jaworowie, ul. Makoweja, 7 Jaworów Ukraina.Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Dwie wynajęte sale u parafii rzymsko-katolickiej św. Piotra i Pawła. Posiadamy bibliotekę, 2 projektory multimedialne, komputer, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, mapy, podręczniki i poradniki metodyczne Polski Krok po kroku, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty. Mamy bezprzewodowy internet.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Mieszkamy w pięknym malowniczym Jaworowskim kraju, który oprócz tego ma bogatą historię. W połowie XV wieku Jaworów był w posiadaniu Wacława Piastowicza, księcia opolskiego i raciborskiego, który w 1454 r. erygował parafię rzymsko-katolicką i ufundował pierwszy drewniany kościół. Prawo magdeburskie otrzymał w 1569 r. wraz z prywilejem na dwa jarmarki w roku. W r. 1639 starostwo jaworowskie nadane zostało Jakubowi Sobieskiemu z prawem dziedziczenia do trzeciego pokolenia. Jaworów był ulubionym miejscem pobytu Jana Sobieskiego po wybraniu go na króla. Istniejący tu drewniany zameczek rozbudowany i upiększony, otoczony parkiem, stał się letnią rezydencją królewską. W 1684 r. przybyli tu posłowie z krajów koalicji antytureckiej, by złożyć królowi gratulacje z racji zwycięstwa pod Wiedniem.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Napisać podanie, dodać kopię świadectwa o urodzeniu

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do 01 października

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 1 września do 9 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Po ukończeniu szkoły jest wydawane świadectwo.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor, na zasadach społecznych.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, pomoc w organizacji imprez, wycieczek.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---