Data aktualizacji: 2009-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola podstawowa Vogelstang
- w języku lokalnym *Grundschule Vogelstang
Miejscowość *Mannheim
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Eisenacher Weg 95

 

 

Kod pocztowy*

68309

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 621 2938255Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ingrid.gumowski@vogelstangschule.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Towarzystwo Kulturalno- Oswiatowe "Wawel" 69117 Heidelberg Hauptstraße 9

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
W szkole Vogelstang odbywaja sie raz w tygodniu lekcje jezyka polskiego jako ojczystego(2 godziny lekcyjne). Szkola niemiecka udostepnia pomieszczenie w tym czasie
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---