Data aktualizacji: 2011-09-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Polska im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Coleraine
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*21 Cloyfin Road

 

 

Kod pocztowy*

BT52 2NU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edinburgh
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07849413389, 07840208894Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): usmiechdziecka@ymail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

  1. "Usmiech Dziecka" - organizacja zawiazana przez rodzicw

18 Laurel Avenue , Coleraine, Bt 51 5DH , Co. Londonderry, Northern Ireland


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
W szkole ucza się dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Zajecia odbywaja się w czterech grupach wiekowych i odbywaja sie od godz. 10.00 do 13.30. Prowadzone sa rowniez kolka zainteresowan ( fotograficzne,komputerowe, artystyczne, zajęcia ruchowe,piłka nozna), ktore odbywaja sie 0d 13.30 do 14.30 . Kółka zainteresowań są zajęciami nieobowiązkowymi, a także otwartymi dla dzieci i młodzieży spoza naszej szkoły.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Coleraine jest miastem w Irlandii Północnej, okręg Londonderry o dużej spolecznosci polskiej liczącej okolo 2 tys.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywaja sie w pierwsza sobote wrzesnia w godz. 10.00-12.00, ale dzieci przyjmowane sa caly rok. Oplata za 1 dziecko 20 funtow, za 2 dzieci - 30 funtow, 3 i wiecej -40 funtow.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje wewnętrzne swiadectwa ukonczenia roku w naszej szkole, a takze na prosbe rodzicow ocenę opisowa lub opinię nauczyciela.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

  1. nauczyciele sa samozatrudnieni zaaprobowani przez organizację Usmiech dziecka i oplacani przez rodzicow

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole dziala Rada Rodzicow liczaca trzy osoby. rodzice zajmuja się biblioteka, a także organizacja imprez okolicznosciowych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---