Data aktualizacji: 2009-07-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP
- w języku lokalnym *Ecole polonaise
Miejscowość *Luksemburg
Kraj *

Luksemburg

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Luksemburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +352 621 249 671Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): luksemburg@spzg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zespol Szkol dla Dzieci Obywateli Polskiech Czasowo Przebywajacych za Granica

ul. Solec 57

00-424 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Szkola powstala w listopadzie 2006 roku. W szkole uczy się ok. 50 uczniow i pracuje 5 nauczycieli. Nauke prowadzimy w chwili obecnej (2009) na poziomie szkoly podstawowej i gimnazjum.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy trwaja od czerwca do wrzesnia. Formularz zapisu jest dostepny na stronie internetowej i w szkole. Warunkiem przyjecia jest dolaczenie swiadectwa ze szkoly polskie z poprzedniego roku lub egzamin kwalifikacyjny. Szkola jest bezplatna. Oplata na Stowarzyszenie Rodzicow wynosi 100 EUR.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy polskie swiadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia kierownik szkoly, po zatwierdzeniu ich kwalifikacji przez Zespol Szkol w Warszawie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Dziala Stowarzyszenie Rodzicow, jako niedochodowa ogranizacja zarejestrowana w Luksembuegu. Stowarzyszenie pomoga w organizacji zajec pozalekcyjnych i imprez szkolnych. Opiniuje plany pracy szkoly i finasowanie dzialalnosci z funduszy dodatkowych. Wspoluczestniczy w zatwierdzaniu regulaminu szkolnego, statutu i WSO.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---