Data aktualizacji: 2019-10-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Fife im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *Polish School in Fife
Miejscowość *Kirkcaldy
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Linton Lane Centre, Linton Lane

 

 

Kod pocztowy*

KY2 6LF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447724544543Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolawfife@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Piękoś

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie "Polska Szkoła w Fife im. Jana Pawła II" Linton Lane Centre Linton Lane Kirkcaldy KY2 6LF Scotland

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Lekcje odbywają się w następujących grupach: Nauczanie przedszkolne - wiek 3-4 lata, Szkoła podstawowa-nauczanie zintegrowane -wiek 5-9 lat, Szkoła podstawowa i gimnazjum -nauczanie j.polskiego, geografii, historii i religii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1999
              - 2019/20120

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy w godzinach pracy szkoły- w soboty od 10.00-15.00. Opłaty-Ł30 miesięcznie. Zniżki dla rodzeństw!

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne, dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Szkoły i Dyrektor Szkoły
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Członkami Zarządu Szkoły są rodzice i nauczyciele co wpływa na prawidłowe jej funkcjonowanie. Rodzice tworzą również Komisję Rewizyjną, która sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---