Data aktualizacji: 2009-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Średnia im. Mikołaja Kopernika przy John Cabot Catholic Secondary School
- w języku lokalnym *International Language Program - Polish
Miejscowość *Mississauga
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*635 Willowbank Trail

 

 

Kod pocztowy*

L4W 3L6 Ontario

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +001 905 785 8950Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bednarczyk_tomasz@yahoo.ca

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dufferin-Peel Catholic District School Board

Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Program

Nasza szkoła zapewnia młodym ludziom polskiego pochodzenia kontakt z polskim językiem, kulturą i tradycją. Program naszej szkoły zawiera nie tylko wiedzę z zakresu literatury i gramatyki. Uczniowie poznają tu najważniejsze wydarzenia z historii Polski i polską ziemię z najpiękniejszymi jej zakątkami. To tutaj rośnie w nich szczególna duma z polskiego pochodzenia.

Kursy kredytowe

W naszej szkole średniej młodzież za każdy rok nauki uzyskuje jeden „kredyt”. (maksymalnie 3 kredyty). Kredyt z 12. klasy można wliczyć do średniej ocen przy składaniu podań do szkół wyższych. Dzięki współpracy z Dufferin-Peel Catholic District School Board (Adult and Continuing Education) oceny końcowe i kredyty są dopisywane do świadectwa w szkole dziennej.

Konkursy

Nasi uczniowie co roku biorą udział w konkursach recytatorskich, plastycznych i pisemnych. Wielu z nich zdobywa nagrody i wyróżnienia. Świadczy to zarówno o wysokim poziomie nauczania naszej szkoły, jak i o zaangażowaniu nauczycieli w rozwój powierzonej im młodzieży.

Nasze inspiracje

W życiu i nauce przyświecają nam hasła największego Polaka - papieża Jana Pawła II. To On w 2002 roku na XVII Zlocie Młodych w Kanadzie skierował do młodzieży słowa „Wy jesteście solą ziemi i światłem świata”. Duch tych słów jest inspiracją do tworzenia lepszego jutra we współnocie miłości, pokoju i sprawiedliwości. Wspierając uczniów budujemy w nich wiarę w siebie oraz przygotowujemy ich do dorosłego życia.

Nowe przyjaźnie, stare tradycje

Nasza szkoła jest dla młodzieży wyjątkowym miejscem nawiązywania nowych przyjaźni w polonijnym środowisku. Możliwość poznania i pielęgnowania języka przodków w Kanadzie napawa nas nadzieją, że jako społeczność „nie zapomnimy skąd nasz ród”.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polonia w mieście Mississauga działa bardzo prężnie. Linki do niektórych organizacji są podane poniżej:

Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II

http://www.polishculturalcentre.ca

Parafia św. Maksymiliana Kolbe

http://www.kolbe.ca

Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

http://www.znp.ca

Polish Credit Union

http://www.polcu.ca

Polish Studio TV

http://www.polcan.com/Polish%20Studio/aboutus.html

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W każdą sobotę z wyjątkiem świąt, od września do maja, lekcje prowadzone są w godzinach od 8:45 do 12:15. Zapisy mają miejsce w pierwszą i drugą sobotę września w John Cabot S.S. przy 635 Willowbank Trail w Mississauga. Zajęcia są bezpłatne a koszt pokrywa rząd kanadyjski.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
W naszej szkole średniej młodzież za każdy rok nauki uzyskuje jeden „kredyt”. (maksymalnie 3 kredyty). Kredyt z 12. klasy można wliczyć do średniej ocen przy składaniu podań do szkół wyższych. Dzięki współpracy z Dufferin-Peel Catholic District School Board (Adult and Continuing Education) oceny końcowe i kredyty są dopisywane do świadectwa w szkole dziennej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dufferin-Peel Catholic District School Board
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---