Data aktualizacji: 2017-01-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu
- w języku lokalnym *nie ma
Miejscowość *Drohobycz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Truskawiecka 9

 

 

Kod pocztowy*

82100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 2244 50177Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380 2244 50177

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): adam-ch@mail.lviv.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Adam Chłopek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu jest zarejestrowane przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Trwają starania o wprowadzenie Centrum do struktur oświatowych Ukrainy.

Україна, Львівська обл., 82100, м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 9.


Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Centrum Metodyczne zajmuje się przede wszystkim szkoleniem nauczycieli w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. Pozostałe zadania to: przygotowywanie programów nauczania, konsultacje metodyczne, dystrybucja podręczników i pomocy dydaktycznych, pomoc w rejestracji ośrodków nauczania, koordynacja działalności szkół na Ukrainie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Drohobycz to miasto wielokulturowe. Polacy w większości wyjechali w ramach ekspatriacji w latach 50. XX w. Obecnie w mieście działają 2 towarzystwa polskie, Polska Sobotnia Szkoła im. Królowej Jadwigi, na Uniwersytecie im. Iwana Franki funkcjonują studia podyplomowe "Nauczyciel języka polskiego", działa Centrum Metodyczne Nauczania Języka i Kultury Polskiej, muzeum B. Schulza oraz Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Centrum wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń dla nauczycieli.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Jeden z metodyków jest skierowany do pracy przez CODN. Jest planowane zatrudnienie następnych metodyków. Pozostali pracują na zasadzie wolontariatu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie dotyczy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---