Data aktualizacji: 2009-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna Ośrodek Szkolno-Oświatowy w RFN t.z. Stowarzyszenie wyższej użyteczności
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale für Schul-und Bildungswesen in BRD e.V. Gemeinnütziger Verein
Miejscowość *Mönchengladbach
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Anton-Kreitz-Str.9

 

 

Kod pocztowy*

41065

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 2161 41907Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 2161 6960077

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): josef.malinowski@gmx.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Macierz Szkolna w Niemczech, t.z., Stowarzyszenie wyższej użyteczności
Anton-Kreitz-Str.9, 41065 Mönchengladbach


Rok powstania szkoły.*
1969
Krótki opis szkoły *

Polska Macierz Szkolna jest Stowarzyszeniem wyższej użyteczności, prowadzonym społecznie przez 6 osobowy Zarząd z siedzibą w Mönchengladbach.

Wysoko wykwalifikowany zespół 11 nauczycieli pracuje w 12 miastach Północnej Nadrenii Westfalii z młodzieżą i z dziećmi w różnych grupach wiekowych i na różnym poziomie znajomości języka ojczystego. Do nauki j.polskiego wprowadzamy elementy historii i geografii Polski. Pielęgnujemy kulturę i polskie tradycje.

PMSz. oferuje również zainteresowanym, powyżej 16 roku życia, przygotowanie do egzaminów certyfikatowych z j.polskiego, jako obcego.

Przy PMSz. działa 33 osobowy zespół taneczny „Perełka”, który składa się z dwóch grup wiekowych. Polska Macierz Szkolna roztacza nad zespołem opiekę finansową i medialną.

Przy szkole PMSz. w Duisburgu-Niederrhein działa poradnia psychoedukacyjna „Szukam siebie-znajduję ciebie”. Z wykwalifikowanym psychologiem można w zaufaniu porozmawiać w językach polskim i niemieckim.

Również w Duisburgu-Niederrhein powstała biblioteka.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoły Polskiej Macierzy znajduja sie w nastepujacych miastach Północnej Nadrenii-Westfalii: Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Duisburg-Niederrhein, Hattingen, Marl, Münster, Paderborn, Recklinghausen, Selm, Solingen, Wuppertal.

Nauczyciele, adres szkoły, kontakt - patrz: www.polskamacierzszkolna.de.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Najlepiej skontaktowac sie telefonicznie lub mailem bezposrednio z nauczycielem lub prezesem PMSz. Szukaj danych na: www.polskamacierzszkolna.de „Ośrodki”. Nauka jest bezplatna. Członkowie Macierzy wnoszą składki członkowskie w wysokości 10 € na rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu roku szkolnego szkoła wydaje świadectwo szkolne, dokument dwujęzyczny.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---