Data aktualizacji: 2019-02-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kulturalno-Oświatowe im.Karoliny Lanckorońskiej
- w języku lokalnym *Культурно-Освітній Центр ім. Кароліни Лянцкоронської
Miejscowość *Nowy Rozdół
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Lesi Ukrainki 1

 

 

Kod pocztowy*

81-652

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 3261 30603Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380 3261 30605

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wielkieserce@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tetiana Biłyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Pomocy Polakom "Wielkie Serce"

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka Polskiego, literatury, narodoznastwa, historii, geografii, Wiedzy o Społeczeństwie, informatyki oraz działalność kulturalno-oświatowa.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nowy Rozdół - to najmłodsze miasto Województwa Lwowskiego o ludności 42 tys. Na terenie naszej działalności mamy dużo osób polskiej narodowości oraz miejsc historycznych, któtre w ten czy inny sposób związane z Polską. Przede wszystkim można wyróżnić Pałac Lanckorońskich w Starym Rozdole oraz Kościół w Brzozdowcach.W brzozdowieckim kościele znajdował się barokowy obraz Jezusa Ukrzyżowanego, słynący łaskami. W roku 1945 został przewieziony przez mieszkańców Brzozdowiec do Kamienia Pomorskiego, gdzie się obecnie znajduje w Katedrze Św. Jana Chrzciciela.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1990
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W sekretariacie Towarzystwa od marca do 15 sierpnia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do 15 sierpnia

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1. 09 - 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” – umowa zlecenie.

nauczyciele skierowani do pracy za granicą przez ORPEG - dwie osoby


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak.  Pomaga w organizacji imprez  Kulturalnych  i Oświatowych. Przy  wyjazdach  uczniów  poza  szkołę, pełnią rolę  opiekunów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---