Data aktualizacji: 2016-10-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu
- w języku lokalnym *SPK
Miejscowość *Zurych
Kraj *

Szwajcaria

Ulica, nr domu*Tannenrauchstrasse 10

 

 

Kod pocztowy*

8038 Zurych

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +41787632801Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): agnieszka.vavricek@szkola.ch

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Rolna 175 D

02-729 WarszawaRok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Placówka realizuje uzupełniający program nauczania.

Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum, liceum w następującym zestawie przedmiotów:

  • język polski
  • wiedza o Polsce


  • dobrowolne zajęcia religii


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wstępnego zapisu można dokonać drogą internetową, wysyłając kwestionariusz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej szkoły

www.szkola.ch


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

03.09.2016

01.07.2017


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Rada Rodziców prowadzi aktywną działalność wspierającą proces dydaktyczno-wychowawczy, organizuje różnego rodzaju imprezy szkolne.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---