Data aktualizacji: 2017-05-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE
- w języku lokalnym *KOLBE SCHOOL OF POLISH LANGUAGE
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*5841 W. Strong St

 

 

Kod pocztowy*

Chicago, IL 60630

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 773 2833618Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@kolbeschool.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanata Zabłocki-Kopiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Żurawski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE
5841 W. Strong St, Chicago, Il 60630

Rok powstania szkoły.*
1974
Krótki opis szkoły *
Nauczyciele prowadzą zajęcia według programów i podręczników opracowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Szkoła posiada akredytację stanu Illinois, tzn. absolwenci amerykańskiej szkoły średniej mogą uzyskać kredyty za język obcy. Kredyty te są honorowane przez niektóre wyższe szkoły stanowe. Przedszkole czterolatki wraz z nauczycielem i rówieśnikami uczą się wierszy i piosenek w języku polskim, oraz biorą udział w tradycyjnych polskich uroczystościach Zerówka 0- dzieci od pięciu lat zaczynają uczyć się polskiego alfabetu, poznają polskie litery, ich poprawną wymowę oraz przygotowują się do nauki czytania. Dzieci poznają polskie tradycji. Klasy I – IV przez pierwsze cztery lata uczniowie uczą się poprawnego pisania i czytania w języku polskim, poznając przy tym polskie tradycje. Zadania domowe obejmują pracę ustną, pisemną i naukę czytania Klasy V – VIII przez kolejne lata do lekcji języka polskiego dochodzą lekcje historii i geografii Polski. Liceum w trzyletnim  programie uczniowie uczą się historii, literatury polskiej. Program obejmuje naukę o okresach literackich od czasów starożytnych do współczesności. Nauka liceum  kończy się egzaminem maturalnym z języka polskiego, historii i geografii Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wokół parafii św.Konstancji już od lat 70. skupia się polska społeczność.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

 poprez wypełnienie formy wpisowej. Zapisy odbywają się w terminie od kwietnia do września, opłata około 300 $

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywają się w terminie od kwietnia do września,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia rozpoczynaja się we wrześniu a kończa w maju

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoly na podstawie dyplomu i rozmowy kwalifikacyjnej
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, Zarząd Koła Rodzicielskiego, zbiera fundusze na cele szkoły i gospodaruje nimi, organizuje imprezy dochodowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---