Data aktualizacji: 2018-11-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im Henryka Sienkiewicza w Londynie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School ROK in London
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Wood Lane

 

 

Kod pocztowy*

London W12 0HR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 208 330 4930Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wanda@adach.plus.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wojciech Poza

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wanda Adach Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ruch Oswiatowo Kulturalny Polish Educational and Cultural Movement

12 Grandison Road, Worcester Park

Surrey KT4 8LU


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Cele naszej dzialalności poza nauką języka polskiego i przygotowaniem do egzaminów na poziomach GCSE i A-level obejmują również elementy historii i geografii Polski, naukę religii oraz poznanie dziedzictwa kulturowego i religijnego naszych przodków.

Nauka w Polskiej Szkole znacznie różni sie od tej, ktorą znamy z kraju. Przyjmujemy uczniów w wieku od 4 do 18 lat. Dzieci przychodzą tutaj na 4 godziny ( od 09.00 do 12.50) w prawie każdą sobotę. Dzieci są na różnym poziomie znajomości języka, począwszy od tych, które znają go biegle, a skończywszy na tych dla których polski nie jest pierwszym językiem.

Przygotowujemy dzieci w odpowiednim wieku do pierwszej Komunii Świętej.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do systemu komputerowego. Techniki multimedialne zostały wprowadzone do nauki języka na wszystkich poziomach. Uczniowie mogą korzystac z polskich stron internetowych, polskich programów, multimedialnej encyklopedii oraz mogą używać polskie czcionki, drukować opracowywane materiały itp.

Ścisła współpraca z niezwykle prężną grupą rodziców gwarantuje nam zdobycie zamierzonych celów.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkola miesci sie w budynku Burlington Danes Academy

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19187
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Formularz podania dostepny na stronie https://www.polska-szkola-rok.com/formularze.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Wypelniony formularz zgloszeniowy mozna przyniesc do szkolnego sekretariatu, ktory jest otwarty w Soboty (wg kalendarza) od godziny 9 rano lub wyslac emailem.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesien - Lipiec. Wg systemu Angielskiego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wystawia swiadectwo na zakonczenie kazdego roku i na prosbe rodzicow wystawia tez zaswiadczenia podajace szczegoly zrealizowanego pogramu.  Dzieci i mlodziez przystepujace do panstwoych egzaminow GCSE i A-level (odpowieddnik matury) otrzymaja rowniez  dokumenty wystawione przez brytyjskie wladze edukacyjne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rekrutacje personelu przepowadza Dyrektor w porozumieniu z Zarzadem (Rada Rodzicow).
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Szkola jest organizacja statutowa. Najwyzszym organem wladzy jest Zarzad (Rada Rodzicow).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---