Data aktualizacji: 2019-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Integracyjna Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu
- w języku lokalnym *Integrative Saturday School Ltd.
Miejscowość *Bristol
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*c/o Fonthill Primary School Ascot Road, Bristol

 

 

Kod pocztowy*

BS10 5SW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447806612529Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@issb.info

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Rosanna Radlińska-Tyma

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Rosanna Radlińska-Tyma Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Integrative Saturday School Ltd.

75 Streamside 

Bristol BS16 9DZ


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Wiadomości o szkole można znaleźć w książce "Polskie Szkoły sobotnie. Obraz szkolnictwa polonijnego na przykładzie placówek w Norwegii i Wielkiej Brytanii".
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19320
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

wypelniajac formularz rekrutacyjny na stronie www.issb.info

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

caly rok, staramy sie zapewnic miejsce kazdemu dziecku

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien-lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
certyfikaty wlasne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---