Data aktualizacji: 2019-02-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła podstawowa w Þórshöfn
- w języku lokalnym *Grunnskolinn á Þórshöfn
Miejscowość *Þórshöfn
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Langanesvegi 20

 

 

Kod pocztowy*

680 Porshofn

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat generalny w Reykjaviku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 35 4681164Faks (z numerem kierunkowym kraju) +35 4681434

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): asdis@thorshafnarskoli.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ásdís Hrönn Viðarsdóttir

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Zawodna Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


LANGANESBYGGÐ

Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn

Telefon: 468 1220 | Fax: 468 1323

Rok powstania szkoły.*
1933
Krótki opis szkoły *


Szkoła podstawowa ( system dziesięcioklasowy), 76 uczniów, w tym- siedmioro  polskiego pochodzenia w roku szkolnym 2018\2019.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/1976

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
-----

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---