Data aktualizacji: 2017-05-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im.Marii Konopnickiej
- w języku lokalnym *Polish Saturday School of Maria Konopnicka
Miejscowość *Yonkers
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*239 Nepperhan Ave

 

 

Kod pocztowy*

Yonkers, NY 10701

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Genrralny w Nowym Jorku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 914-966-0251Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): alinagauza@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Gauza

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Gauza Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Konopnickiej przy Parafii św. Kazimierza w Yonkers
239 Nepperhan Ave
Yonkers, NY 10701
USA

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *
Szkoła znajduje się w byłym budynku szkoły parafialnej. Zajmujemy 8 dużych klas. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej i biblioteki.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Yonkers znajduje się duża grupa społeczności polskiej, skupionej wokół Kościoła Św. Kazimierza.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy trwają od końca kwietnia do początku września. Zapisujemy w biurze szkoły lub telefonicznie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynają sie w drugą sobotę wrzesnia i kończą w pierwszą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia klasy i ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie, a także pracują społecznie przygotowując rożne imprezy i konkursy szkolne.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców.Pomaga ona przy organizacji różnych imprez szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---