Data aktualizacji: 2017-05-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie
- w języku lokalnym *M. Sklodowska - Curie Polish School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*7400 W. Touhy Ave

 

 

Kod pocztowy*

60631

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-847-730-4848Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@mojaszkola.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Trzupek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Trzupek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie
P.O.BOX 662
Park Ridge Il. 60068

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Do szkoły mogą zapisywać się dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana, gdyż są również klasy dla dzieci nie mówiących po polsku. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z uwzględnieniem wypróbowanych metod nauczania tak aby wzbudzać zainteresowanie i zachęcać dzieci to nauki. Uczniowie w ramach programu nauczania mają zajęcia taneczne, a dla zainteresowanych dodatkowo są lekcje religii wraz z przygotowaniem do pierwszej Komunii Św. i do Sakramentu Bierzmowania.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się w terminie od kwietnia do września w budynku szkoły podczas zajęć lekcyjnych w sekretariacie, opłata około 350 $

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

od kwietnia do pierwszego dnia zajeć we wrześniu

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie w pierwsza sobotę po Labor Day

zakończenie ostatnia sobota przed Memorial Day

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie dyplomu i rozmowy kwalifikacyjnej
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Komitet Rodzicielski, zbiera fundusze na cele szkoły i gospodaruje nimi, organizuje imprezy dochodowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---