Data aktualizacji: 2017-04-25
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu "Centrum Kultury Polskiej im.T.Padury"
- w języku lokalnym *Польська школа Суботньо-Недільна
Miejscowość *Koziatyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Gerojiw Majdanu 17/92

 

 

Kod pocztowy*

22100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 38 0677992792Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chaikovska.n@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czajkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czajkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie działa przy Stowarzyszeniu "Centrum Kultury Polskiej im. T.Padury", którego prezesem jest Natalia Czajkowska.

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótka historia szkoły
.*

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna została założona w roku 2006. Organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie "Centrum Kultury Polskiej im.T.Padury" w Koziatynie. Na lekcje języka polskiego jako ojczystego uczęszczają uczniowie ze wszystkich szkół miasta Koziatyn oraz z powiatu koziatyńskiego.  Zajęcia odbywają się dla różnowiekowych grup na różnych poziomach zaawansowania językowego. Szkolna rodzina organizuje uroczystości, akademie, festiwale, koncerty z okazji polskich świąt narodowych oraz religijnych. Już jako tradycja co roku odbywa się ""Akademia 11 Listopada", Jasełka "Bóg się rodzi w Koziatynie", "Wigilia polskiej rodzinki", "Piknik majowy", Konkurs recytatorski "Chce nam się tuwomować!!!", Konkurs wiedzy "Szkolne Dyktando". Uczniowie PSzSN znaleźli się na listach zwyciężców olimpiady języka polskiego (Winnica, Kijów, Chmielnicki), Konkursu recytatorskiego "Kresy"(Kijów, Lwów, Białystok),Obwodowego Konkursu recytatorskiego w Winnicy. Absolwenci PSzSN studiują na uczelnach wyższych Polski (Warszawa, Wrocław, Lublin, Kraków).  Dn. 03.09.2016 r.  Polska Szkoła w Koziatyniu po raz pierwszy wzięła udział w akcji "NARODOWE CZYTANIE". Od 2010  roku uczniowie Polskiej Szkoły uczestniczą w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" po ratowaniu polskich nekropolii na Kresach.

W 2017 r. uczennica Polskiej Szkoły Uliana Pyłypenko została laureatką 1. miejsca w Ogólnoukraińskiej Olimpiadzie Języka i Literatury Polskiej.


Krótki opis szkoły *
PSzSN nie posiada własnego lokalu. Obecnie zajęcia odbywają się w gab.24 Szkoły Specjalistycznej nr 1 im.Tarasa Szewczenki w Koziatynie (udostępniony nieodpłatnie).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Koziatyn - wielokulturowe miasto w obwodzie winnickim na Ukrainie. Ludność miasta liczy 27 tys. mieszkańców, w tym osoby narodowości polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, źydowskiej, ormiańskiej,czeskiej oraz innych. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1734 r. W XIX w. buduje się kolej Kijowsko-Bałtycka z pięknym zabytkowym Dworcem http://kozatyn.blogspot.com/p/blog-page_9256.html W roku 1874 osadzie nadano status miasta. W czerwcu 1920 roku do Koziatynia weszła Armia Polska, tzw. „rajd koziatyński ” w wojnie 1920 roku ( przez miasto idzie natarcie Wojska Polskiego na Kijów). Jednym z nielicznych zabytków Koziatynia jest Dworzec kolejowy ze słynną restauracją „Imperator”, zbudowany w 1888 roku, oraz cerkiew we wsi Połyczeńcy (1661).

W Koziatynie spędził swoje ostatnie lata życia, zmarł i został pochowany polsko-ukraiński poeta Tymosz Padura (1801 – 1871), autor słynnej pieśni „Hej sokoły”. We wrześniu 2016 r. na cmentarzu w pobliskiej wsi Machnówka odnaleziono mogiłę Tymosza Padury.

Miasta partnerskie - Kleczew (woj. wielkopolskie) oraz Leżajsk (woj. podkarpackie). W Koziatynie funkcjonuje 1 rzymsko-katolicka parafia, 1 grecko-katolicka, 5 prawosławnych oraz 6 protestantskich. Są 6 szkół ogólnokształcących (od 1 do 11 klasy).Także w Koziatynie jest Technikum Kolejowe. Koziatyn - to kolejowe miasto i większość mieszkańców pracuje na kolei.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja odbywa się w terminie maj-sierpień.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie zajęć - 1. września

Zakończenie roku szkolnego - 30. maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu PSzSN.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariat
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Roziców wspiera działalność Szkoły oraz podtrzymuje finansowo przedsięwzięcia szkolne.


Czy przy szkole działa biblioteka?*
Tak


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*? 
Nie