Data aktualizacji: 2020-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu "Centrum Kultury Polskiej im. T.Padury"
- w języku lokalnym *Польська школа Суботньо-Недільна
Miejscowość *Koziatyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Gerojiw Majdanu 17/92

 

 

Kod pocztowy*

22100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 38 063 790 13 87Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chaikovska.n@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czajkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Czajkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie działa przy Stowarzyszeniu "Centrum Kultury Polskiej im. T.Padury", którego prezesem jest Natalia Czajkowska.

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
PSzSN nie posiada własnego lokalu. Obecnie zajęcia odbywają się w gab. 24 Szkoły Profilowanej nr 1 im.Tarasa Szewczenki w Koziatynie (udostępniony nieodpłatnie).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Koziatyn - wielokulturowe miasto w obwodzie winnickim na Ukrainie. Ludność miasta liczy 27 tys. mieszkańców, w tym osoby narodowości polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, źydowskiej, ormiańskiej,czeskiej oraz innych. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1734 r. W XIX w. buduje się kolej Kijowsko-Bałtycka z pięknym zabytkowym Dworcem http://kozatyn.blogspot.com/p/blog-page_9256.html W roku 1874 osadzie nadano status miasta. W czerwcu 1920 roku do Koziatynia weszła Armia Polska, tzw. „rajd koziatyński ” w wojnie 1920 roku ( przez miasto idzie natarcie Wojska Polskiego na Kijów). Jednym z nielicznych zabytków Koziatynia jest Dworzec kolejowy ze słynną restauracją „Imperator”, zbudowany w 1888 roku, oraz cerkiew we wsi Połyczeńcy (1661).

W Koziatynie spędził swoje ostatnie lata życia, zmarł i został pochowany polsko-ukraiński poeta Tymosz Padura (1801 – 1871), autor słynnej pieśni „Hej sokoły”. We wrześniu 2016 r. na cmentarzu w pobliskiej wsi Machnówka odnaleziono mogiłę Tymosza Padury.

Miasta partnerskie - Kleczew (woj. wielkopolskie) oraz Leżajsk (woj. podkarpackie). W Koziatynie funkcjonuje 1 rzymsko-katolicka parafia, 1 grecko-katolicka, 5 prawosławnych oraz 6 protestantskich. Są 6 szkół ogólnokształcących (od 1 do 11 klasy).Także w Koziatynie jest Technikum Kolejowe. Koziatyn - to kolejowe miasto i większość mieszkańców pracuje na kolei.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19150
              - 2019/20155
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie zajęć - 15. września

Zakończenie roku szkolnego - 30. maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu PSzSN.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---