Data aktualizacji: 2018-11-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Językowe przy Laugalækjarskóli (odpowiednik polskiego gimnazjum) w Reykjaviku (istnieje od 2001).
- w języku lokalnym *Tungumálaver
Miejscowość *105 Reykjavik
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Leirulæk 2

 

 

Kod pocztowy*

105 Reykjavík

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Reykjaviku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354 588 7509Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Katarzyna Kraciuk: Katarzyna.Jolanta.Kraciuk@rvkskolar.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jón Páll Haraldsson

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Kraciuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Tungumálaver í Laugalækjarskóla í Reykjavík http://www.laugalaekjarskoli.is/ http://tungumalaver.reykjavik.is/

Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *
Szkoła z nauką języka polskiego jako ojczystego w lokalnym systemie oświaty. Nauczanie odbywa się w 3 grupach językowych: norweskiej, szwedzkiej i polskiej. Grupa polska istnieje od 2009 roku.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Reykjavík (dawny polski egzonim: Rejkiawik[1]) – stolica i największe miasto Islandii, położone w jej zachodniej części nad Zatoką Faxa. Najbardziej wysunięta na północ stolica świata. Miasto zamieszkuje około 120 000 osób, a cały region stołeczny Höfuðborgarsvæðið liczy 200,9 tys. mieszk., czyli ponad 3/5 mieszkańców kraju. https://pl.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1882
              - 2018/1970

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauka j. polskiego w Tungumálaver w Reykjaviku. Opłaty ponoszą dyrektorzy macierzystych szkół uczniów. Uczniów zapisują dyrektorzy szkół na stronie http://tmv.vefkerfi.net/

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Gdy sie przyjedzie do Islandii lub na początku roku szkolnego, szkoły macierzyste uczniów zapisują ich do Tungumalaver. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się pod koniec sierpnia a kończą w maju/czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Nauczanie j. polskiego jest prowadzone w ramach islandzkiego systemu oświaty.

Nasi uczniowie mogą otrzymać legitymacje dla uczniów szkół polonijnych. Wniosek może złożyć każde dziecko, będące uczniem Tungumalaver w grupie polskiej. Legitymacja wydawana jest uczniowi na podstawie złożonego wniosku za pośrednictwem szkoły, który zostaje przez szkołę złożony w Ambasadzie RP w Reykjaviku, którra to wydaje legitmacje.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
http://www.laugalaekjarskoli.is/, umowa.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rady Rodziców są w macierzystych szkołach uczniów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---