Data aktualizacji: 2019-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła podstawowa Vallaskóli
- w języku lokalnym *Vallaskóli
Miejscowość *Selfoss
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Sólvöllum 2

 

 

Kod pocztowy*

800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Reykjavik
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354 8461098Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): vallaskoli@vallaskoli.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

rafciu751142

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Guðbjartur Ólason

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Figlarska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Vallaskóli

Sólvöllum 2

800 Selfossi

Iceland

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Lekcje języka polskiego odbywają się w szkole, w której jest największa grupa dzieci polskich, obecnie około 47.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Selfoss, mała miejscowość w południowej Islandii. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1837
              - 2018/1947

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Poprzez kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Nie ma ograniczeń.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1. września do 6.czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor lokalnej szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---