Data aktualizacji: 2018-05-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Podstawowa w Bolungarvík
- w języku lokalnym *Grunnskóli Bolungarvíkur
Miejscowość *Bolungarvík
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Höfðastígur 3-5

 

 

Kod pocztowy*

415 Bolungarvík

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Reykjavík
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354 456 7292Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bolungur.bolungarvik.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Stefanía Helga Ásmundsdóttir

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Marciniak Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 10-12

415 Bolungarvík


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Szkola podstawowa kl 1-10, srednio w klasie kilkunastu uczn.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Bolungarvík mieszka ok 100 Polaków

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1820
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaja sie ok 20 sierpnia, koncza pod koniec maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---