Data aktualizacji: 2018-11-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska Sobotnia w Akureyri
- w języku lokalnym *Polish School in Akureyri
Miejscowość *Akureyri
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Dalsbraut

 

 

Kod pocztowy*

600

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Reykjavik
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 8880218Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elias@akmennt.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ambasada Polska w Reykjaviku

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Lekcje odbywają się w salach wynajetych bezplatnie dzięki uprzejmości dyrektora islandzkiej szkolnej placowki.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Akureyri jest drugim co do wielkosci miastem w islandii. Zamieszkuje je okolo 250 Polakow.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1818
              - 2018/1935

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kontakt mailowy.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Cały Rok szkolny

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesien - Czerwiec 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---