Data aktualizacji: 2019-02-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa w Sandgerdi
- w języku lokalnym *Sandgerðisskóli
Miejscowość *Sandgerði
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Skólastræti

 

 

Kod pocztowy*

245

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sandgerðisbær
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354420 7550Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): grunnskoli@sandgerdisskoli.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Hólmfríður Árnadóttir

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Izabella Maria Winiarska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Sandgerðisbær |

Varðan, Miðnestorg 3 

245 Sandgerði 

tel 420 7500 

Fax 423 7809

sandgerdi@sandgerdi.is


Rok powstania szkoły.*
1938
Krótki opis szkoły *
Szkoła realizuje zadania w zakresie edukacji podstawowej, zgodnie z przepisami oświaty Islandii.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19252

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

-

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek 15 sierpnia

Koniec pierwszy tydzień czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
-

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---