Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Dzień Eukacji Narodowej

  • Stanisław Świętek
  • 2017-10-13

 

 

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty polskiej poza krajem życzę satysfakcji i spełnienia zawodowego oraz nieustającego entuzjazmu i wytrwałości w realizowaniu i zamierzonych działań.

Życzę radości wynikającej z postępów edukacyjnych Państwa uczniów oraz z ich postawy, dobrej współpracy z rodzicami, twórczej energii, a także zaufania i szacunku społecznego.

Przy tej okazji pragnę Państwu podziękować za ogromny wkład, jaki Państwo wnoszą w podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, w której Państwo działają, za kształtowanie nowych pokoleń w duchu postaw patriotycznych i otwartości na otaczający ich świat. Dziękuję Państwu także za poświęcenie, zaangażowanie i entuzjazm w podejmowaniu i codziennych obowiązków oraz za stałe podnoszenie swoich kompetencji.

Wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

Z wyrazami szacunku

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Dyrektor

Anna Radecka

PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer