Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

×
Na forum prosimy o komentarze i propozycje dotyczące projektu Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej .

emo Konsultacje reformy w poszczegolnych krajach

Szanowni Państwo !
Z ogromną radością przeczytałam list od Pani Minister Hall. Słowa podziękowania słyszymy stanowczo zbyt rzadko! Ostatni okres wiązał się z natężeniem stresu graniczącym z paniką, na szczęście wszystko wydaje się wracać do normy. W jednym z moich listów zamieszczonych na portalu „Polskiej Szkoły” nawoływałam do ponownego przyjrzenia się proponowanym zmianom, które powinny jednak zawierać różnice związane ze specyfiką każdego kraju, gdzie polskie szkoły (lub inne formy nauczania języka polskiego) istnieją. Opisałam dość szeroko sposób działania Sekcji Polskich we Francji, czyli zintegrowania nauczania języka polskiego w lokalnym systemie edukacyjnym. Podkreślam po raz kolejny, że jest to forma edukacji niezmiernie wygodna dla ucznia i tania dla naszego Ministerstwa, ale nie może być jedyną we Francji! Polskie szkoły przy Ambasadach są dla istnienia Sekcji niezbędne, ponieważ kandydaci muszą reprezentować b. dobry poziom znajomości j. polskiego, którego osiągnięcie gwarantuje jedynie profesjonalne przygotowanie w Szkole Polskiej.
Z ogromną chęcią wezmę udział w konsultacjach dotyczących przygotowywanej reformy. Od prawie dziesięciu lat uczę w Szkole Polskiej w Paryżu, od pięciu w Sekcjach Polskich, ponadto dwaj moi synowie są uczniami Szkoły Polskiej na Lamandé. Mam więc dość szeroki ogląd spraw dotyczących szkolnictwa polskiego we Francji.
Nie wiem, w jakiej formie Ministerstwo przewiduje ten typ współpracy. Jeśli mogę coś zaproponować, to może opracowanie rodzaju kwestionariusza z pytaniami i problemami, które Ministerstwo chciałoby poruszyć. Nad takim kwestionariuszem mogliby się pochylić zarówno przedstawiciele grona pedagogicznego jak i Rodzice i w czasie dyskusji i „burzy mózgów” znaleźć najbardziej adekwatne dla danego kraju rozwiązania ( np. pomysły na dofinansowywanie działalności szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych).
Pozostaję do dyspozycji osób odpowiedzialnych za tę debatę.
Z wyrazami szacunku
 

Danuta Kozińska-Charlon, kierownik sekcji Polskiej w Liceum Montaigne (Paryż) oraz  nauczyciel w Szkole Polskiej na Lamandé

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Szanowna Pani, przeczytałam Pani wpis i powiem szczerze, że pozazdrościłam Pani spojrzenia na kwestie związane z konsultacjami reformy. Wspomniała Pani, że obok przedstawicieli grona pedagogicznego, również i rodzice powinni mieć możliwość wypowiedzenia się. Niestety w Polsce tak dobrze nie mamy. Resort przygotowuje zmiany w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a pani minister zachęca: "zapraszam każdego nauczyciela do zapoznania się z nimi (propozycjami zmian) i przy pomocy tej strony zadawania pytań czy zgłaszania swoich uwag". O rodzicach - cicho i głucho. Regionalne konferencje, które stanowią ważną formę konsultacji, zostały przygotowane (jak wskazuje ministerstwo) z myślą o: dyrektorach szkół oraz przedstawicielach


  • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

  • szkół wyższych

  • ośrodków naukowych
  • samorządów powiatowych z objętego konferencją terenu


  • wojewódzkich struktur związków zawodowych
O rodzicach znowu ani słowa. I tak jest zawsze!!! pozdrawiam i zapraszam na naszą stronę www.niezbednik.strona.pl

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer