Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Rosja, OMSK

  • Stanisław Świętek
  • 2016-07-01 11:49:33

W Omsku podsumowano kolejny rok wytężonej nauki języka polskiego i o Polsce przy Polskim Centrum „Polonez”.

Rok szkolny 2015/2016 był dla członków „Poloneza” równie pracowity co poprzednie. Poza nauką języka polskiego, prowadzoną przez Katarzynę Markowską, nauczycielkę kierowaną do pracy dydaktycznej za granicą przez ORPEG,  uczestniczyli w zajęciach wiedzy o Polsce, które od lat prowadzone są przez prezes organizacji, Lubow Nesterową. Pod „czujnym okiem” obu nauczycielek zarówno młodzież, jak i dorośli przygotowywali się do szeregu dodatkowych zajęć, wystąpień, konkursów. Brali udział m.in. w IV Międzynarodowym Teście języka polskiego jako obcego.
Przedstawicielki PC „Polonez”, uczennice szkół średnich po raz kolejny zajęły wysokie lokaty w organizowanym przez Konsulat Generalny RP w Irkucku Konkursie Wiedzy o Polsce „Ojczyzna! Oj, czy zna?”.  Dla wszystkich uczących się, podsumowującym sprawdzianem umiejętności zdobytych podczas całego roku nauki był udział w Wielkim Dyktandzie Polskim, które rokrocznie organizuje „Polonez”.

80. Rocznica deportacji osób polskiej narodowości z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Kazachskiej SRR

  • Stanisław Świętek
  • 2016-07-01 11:30:18

10 czerwca 2016 r. w Astanie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. Rocznicę deportacji osób polskiej narodowości z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Kazachskiej SRR. Jubileusz zorganizowało Zgromadzenie Narodów Kazachstanu, Stowarzyszenie Polonijne „Polacy”, zaś projekt w części finansowo wsparła Ambasada RP w Astanie.
 

Udział w uroczystościach wzięły m.in. władze Związku Polaków Kazachstanu, przedstawiciele Zgromadzenia Narodów RK, duchowieństwa, a także pracownicy Ambasady RP w Astanie oraz zaproszeni goście reprezentujący środowiska polonijne oraz inne narodowości zamieszkujące Kazachstan. W imieniu Ambasady przemówienie wygłosił Pan Ambasador Maciej Lang. W programie znalazły się także wspomnienia najstarszych Polaków, którzy przeżyli tragedię deportacji i wspomnienia Kazachów, pomagających deportowanym. W części artystycznej wystąpiły folklorystyczne zespoły centrów etnicznych m.in. polskiego, białoruskiego, niemieckiego, ukraińskiego oraz Inguszetii.

 

Rosja, Irkuck. „Ojczyzna! Oj, czy zna?” ma już 5 lat!

  • Stanisław Świętek
  • 2016-05-09 13:49:07

27 finalistów z Abakanu, Barnaułu, Irkucka, Kemerowa, Omska, Tomska, Ułan Ude i Usola Syberyjskiego rywalizowało o laury w piątym, jubileuszowym Konkursie wiedzy o historii, kulturze, języku i tradycjach polskich „Ojczyzna! Oj czy zna?”
 
 logo

W ciągu dwóch dni finału V Konkursu wiedzy o Polsce „Ojczyzna! Oj czy zna?” syberyjska młodzież rywalizowała w dwóch konkurencjach. W quizie drużynowym, w którym uczestnicy występują reprezentując swoje miasta, bezkonkurencyjni okazali się przedstawiciele omskiego „Poloneza”. Odpowiednio drugie i trzecie miejsca zajęły drużyny z Ułan Ude i Irkucka. Konkurs drużynowy przeprowadzony był na zasadach znanego i popularnego w Polsce teleturnieju „1 z 10”. Każda z drużyn odpowiadała na losowo wybrane pytania z kategorii: wiedza ogólna, kuchnia polska, geografia, historia, zabytki, znani Polacy oraz tradycje polskie. Główną częścią finału był indywidualny sprawdzian wiedzy. Każdy z uczestników otrzymał do rozwiązania test składający się z 46 pytań. Łącznie można było uzyskać 119 punktów. Konkurs indywidualny zwyciężyła Tatiana Zareczniewa z Omska zdobywając 108 pkt. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Natoczina, również z Omska (99 pkt.), natomiast trzecie miejsce zajęła Eugenia Puszkarska z Abakanu (97 pkt.) Główną ideą Konkursu jest podsumowanie i sprawdzenie wiedzy młodzieży uczącej się języka polskiego i o Polsce w ośrodkach polonijnych na terenie Syberii, ale także jej integracja. Nie należy zapominać, że możliwość spotkania młodzieży zainteresowanej kulturą, tradycjami i nauką języka polskiego z odległych zakątków tej rozległej krainy jest unikalną okazją do wzajemnego poznania się, a dla nauczycieli uczących języka polskiego daje możliwość wymiany doświadczeń. Konkurs Wiedzy o Polsce „ Ojczyzna! Oj, czy zna?” organizowany jest przez Konsulat Generalny RP w Irkucku przy współudziale nauczycieli języka polskiego kierowanych przez ORPEG do pracy w Rosji. 

Organizatorzy wyrażają szczególne podziękowania Pani Anecie Ksel oraz Panu Krystianowi Furmanowiczowi za wkład i pomoc w przygotowanie piątej edycji Konkursu. Podziękowania należą się także pozostałym pedagogom, którzy nie tylko doskonale przygotowali swych uczniów, ale także wypełnili program pobytu ciekawymi zabawami plenerowymi i grami świetlicowymi.

 TEST 2016

 KLUCZ DO TESTU 2016

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Dublinie

  • Stanisław Świętek
  • 2016-04-27 13:21:13

SHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 2016

Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu autorów filmów krótkometrażowych.

Termin zgłoszeń do 15 maja 2016r.

https://1.bp.blogspot.com/-tS3h3b5nITE/Vt4qrzQJiVI/AAAAAAAAJ_M/zA_-I-itBK0/s400/Oddalenia_2016_pl_v2.jpg

Jubileusz 1050. Rocznicy Chrztu Polski

  • Stanisław Świętek
  • 2016-04-04 13:07:25

 

1050 lat temu miało miejsce wydarzenie, które uznawane jest zarówno za początek państwa polskiego jak i chrześcijaństwa w Polsce – jedno z najbardziej kluczowych w naszych dziejach.

Według historyków, chrzest Mieszka I mógł mieć miejsce w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. Tegoroczne, centralne uroczystości rocznicowe 1050. chrztu Polski odbędą się 14 kwietnia w Gnieźnie i 15-16 kwietnia w Poznaniu.

Towarzyszyć im będą liczne inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne. Obchody narodowe potrwają do listopada 2016 roku.

Oficjalną stroną internetową obchodów jest witryna chrzest966.pl – zawiera ona zakładkę poświęconą edukacji, a w niej artykuł prof.dr.hab. Tomasza Jasińskiego o kontekście historycznym chrztu Polski - link 

Informację o tych wydarzeniach znajdziemy w e-podręczniku - link

grafika -1050. rocznica Chrztu Polski

 

Informacje przygotował Pan Grzegorz Nowak, nauczyciel Szkół. im. KEN w ORPEG.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer