Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Zamów podręcznik dla swojej szkoły

 • Krzysztof Stanowski
 • 2008-09-20 00:14:14

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierają działalność polonijnych placówek nauczania języka polskiego zaopatrując je w podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Wsparcie udzielane jest działającym poza granicami kraju:

 • szkołom „sobotnim” działającym przy stowarzyszeniach, parafiach itp.;
 • szkołom z polskimjęzykiem nauczania w lokalnych systemach nauczania;
 • szkołom dwujęzycznym;
 • szkołom z nauką języka polskiego jako ojczystego lub obcego w lokalnych systemach oświaty.

Zamówienia wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie www.codn.edu.pl oraz www.polska-szkola.pl mogą składać dyrektorzy szkoły lub przedstawiciele organizacji polonijnych lub innych instytucji prowadzących naukę języka polskiego zarejestrowanych na stronie www.polska-szkola.pl.

Zamówienia przyjmowane są do 30 marca i 30 września każdego roku za pośrednictwem właściwego konsulatu. Zamawiać można podręcznikii pomoce wydane w kraju i dostępne na rynku wydawniczym.

Ostateczną decyzję o zakupie książek podejmuje komisja powołana przez Dyrektora CODN. Zamówione pomoce i podręczniki dostarczane są w ciągu około 3 miesięcy od zamówienia.

Jak przygotować i złożyć zamówienie

CODN. Zespół do Spraw Polonii
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, Polska

 • Elektroniczną kopię zamówienia wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jakie podręczniki i pomoce zamawiać?

W polskiej szkole decyzję dotyczącą wyboru pomocy i podręczników dokonuje dyrekcja szkoły i nauczyciel. Pomocą w wyborze mogą służyć


Dodatkowe informacje
Zespół ds. Polonii Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +4822 345 3791; fax. +48 22 345 3794

Jak zamawiać podręczniki i pomoce dydaktyczne dla szkoły sobotniej

 • 2008-09-19 14:38:43

Informacja w pliku pdf.

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli muzyki, plastyki, tańca

 • 2008-09-11 12:47:52

Polonijne Centrum Nauczycielskie w dniach 29 listopada - 6 grudnia 2008 r. organizuje kurs metodyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących w przedszkolach, klasach młodszych i starszych, przygotowujących szkolne imprezy artystyczne, prowadzących szkolne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia z dziećmi i dorosłymi.

Szczegóły na stronie PCN.
Zapraszamy
Joanna Wójtowicz


Szkolenia prowadzone techniką e-learning dla nauczycieli polonijnych

 • 2008-09-09 19:46:56

Od 15 września br. w Polonijnym Centrum Nauczycielskim rozpoczynają się kolejne edycje szkoleń prowadzonych techniką –e-learning. Wykaz bieżących kursów poniżej:

1. Czytanie ze zrozumieniem. Szkolenie dla nauczycieli pracujących z uczniami powyżej 12. roku życia.

2. Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicą.

3. Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego/drugiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Polacy w dziejach i kulturze świata - biografia jako element nauczania historii i kultury w pracy nauczyciela poza granicami Polski.

5. Historia Polski z elementami geografii.

6. Elementy public relations i komunikowania się dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej za granicą.

7. Zachowania asertywne oraz komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawy kompetencji psychologicznych nauczyciela.

8. Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej poza granicami kraju.

Szczegóły na stronie PCN.

Zapraszamy.

Joanna Wójtowicz


List Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej do Uczniów, Dyrektorów , Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół Szkół Polskich za granicą

 • Krzysztof Stanowski
 • 2008-08-29 13:53:27


Warszawa, 1 września 2008 r.
Drodzy Uczniowie,
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

Rodzice i Przyjaciele Szkół Polskich za granicą
,

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2008/2009. Obecne czasy stawiają szkolnictwu polskiemu za granicą nowe wyzwania: obok uczniów pochodzenia polskiego, na stałe zamieszkałych za granicą, pojawili się uczniowie, których rodzice podjęli w ostatnim okresie decyzję o wyjeździe z Kraju. Jako Minister Edukacji Narodowej nie mogę pozostać obojętna wobec ich potrzeb edukacyjnych. Dlatego w MEN podejmujemy prace nad przygotowaniem nowych programów nauczania dla polskich szkół za granicą w zakresie języka polskiego, kultury, historii i geografii naszego Kraju.

Programy te przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Jestem jednak przekonana, że stanowić będą interesującą propozycję również dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Kolejny krok to opracowanie i wydanie - opartych na przyjętych programach - podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Naszym celem jest stworzenie systemu, który umożliwi uczniowi powrót z zagranicy do polskiej szkoły na każdym etapie swojej edukacji.

Zależy nam również na wsparciu szkół funkcjonujących poza systemem polskiej edukacji, tworzonych przez rodziców, nauczycieli idziałaczy polonijnych z potrzeby serca i odpowiedzialności za losy młodych Polaków. Wiemy, jak ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania, ale również wyposażenie szkół polonijnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że polskie dzieci i młodzież za granicą przychodzą do szkoły w czasie, który dla ich rówieśników jest czasem wolnym od zajęć. Tym ważniejsze jest, aby pobyt w szkole był dla nich nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Gorąco zachęcam Państwa: nauczycieli, rodziców, działaczy polonijnych do udziału w dyskusji, mającej na celu wypracowanie nowych form pomocy szkolnictwu polonijnemu. Oczekujemy Państwa sugestii, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz informacji o rodzajach i skali potrzeb edukacyjnych środowisk, w których Państwo pracują. Wspólnej rozmowie na ten temat może służyć strona internetowa www.polska-szkola.pl.

Pragnę złożyć Państwu wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie w tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości doskonalenia znajomości języka ojczystego, pogłębiania wiedzy z historiii geografii Polski oraz poznawania polskiej kultury. Dzięki Państwu dzieci i młodzież mają możliwość przebywania wśród rówieśników, których łączy wspólne pochodzenie, a nauka przedmiotów ojczystych pozwala im odkrywać i zachować swoją tożsamość narodową.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy zawodowej, pedagogicznej i społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do uczniów polskich zagranicą - życzę Wam wielu sukcesów w nauce i radosnych chwil spędzonych w Waszych szkołach.

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer