Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 50203

Szkolenia prowadzone techniką e-learning dla nauczycieli polonijnych

  • 2008-09-09 19:46:56

Od 15 września br. w Polonijnym Centrum Nauczycielskim rozpoczynają się kolejne edycje szkoleń prowadzonych techniką –e-learning. Wykaz bieżących kursów poniżej:

1. Czytanie ze zrozumieniem. Szkolenie dla nauczycieli pracujących z uczniami powyżej 12. roku życia.

2. Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicą.

3. Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego/drugiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Polacy w dziejach i kulturze świata - biografia jako element nauczania historii i kultury w pracy nauczyciela poza granicami Polski.

5. Historia Polski z elementami geografii.

6. Elementy public relations i komunikowania się dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej za granicą.

7. Zachowania asertywne oraz komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawy kompetencji psychologicznych nauczyciela.

8. Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej poza granicami kraju.

Szczegóły na stronie PCN.

Zapraszamy.

Joanna Wójtowicz


List Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej do Uczniów, Dyrektorów , Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół Szkół Polskich za granicą

  • Krzysztof Stanowski
  • 2008-08-29 13:53:27


Warszawa, 1 września 2008 r.
Drodzy Uczniowie,
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

Rodzice i Przyjaciele Szkół Polskich za granicą
,

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2008/2009. Obecne czasy stawiają szkolnictwu polskiemu za granicą nowe wyzwania: obok uczniów pochodzenia polskiego, na stałe zamieszkałych za granicą, pojawili się uczniowie, których rodzice podjęli w ostatnim okresie decyzję o wyjeździe z Kraju. Jako Minister Edukacji Narodowej nie mogę pozostać obojętna wobec ich potrzeb edukacyjnych. Dlatego w MEN podejmujemy prace nad przygotowaniem nowych programów nauczania dla polskich szkół za granicą w zakresie języka polskiego, kultury, historii i geografii naszego Kraju.

Programy te przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Jestem jednak przekonana, że stanowić będą interesującą propozycję również dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Kolejny krok to opracowanie i wydanie - opartych na przyjętych programach - podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Naszym celem jest stworzenie systemu, który umożliwi uczniowi powrót z zagranicy do polskiej szkoły na każdym etapie swojej edukacji.

Zależy nam również na wsparciu szkół funkcjonujących poza systemem polskiej edukacji, tworzonych przez rodziców, nauczycieli idziałaczy polonijnych z potrzeby serca i odpowiedzialności za losy młodych Polaków. Wiemy, jak ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania, ale również wyposażenie szkół polonijnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że polskie dzieci i młodzież za granicą przychodzą do szkoły w czasie, który dla ich rówieśników jest czasem wolnym od zajęć. Tym ważniejsze jest, aby pobyt w szkole był dla nich nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Gorąco zachęcam Państwa: nauczycieli, rodziców, działaczy polonijnych do udziału w dyskusji, mającej na celu wypracowanie nowych form pomocy szkolnictwu polonijnemu. Oczekujemy Państwa sugestii, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz informacji o rodzajach i skali potrzeb edukacyjnych środowisk, w których Państwo pracują. Wspólnej rozmowie na ten temat może służyć strona internetowa www.polska-szkola.pl.

Pragnę złożyć Państwu wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie w tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości doskonalenia znajomości języka ojczystego, pogłębiania wiedzy z historiii geografii Polski oraz poznawania polskiej kultury. Dzięki Państwu dzieci i młodzież mają możliwość przebywania wśród rówieśników, których łączy wspólne pochodzenie, a nauka przedmiotów ojczystych pozwala im odkrywać i zachować swoją tożsamość narodową.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy zawodowej, pedagogicznej i społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do uczniów polskich zagranicą - życzę Wam wielu sukcesów w nauce i radosnych chwil spędzonych w Waszych szkołach.

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Zaproszenie do udziału w projekcie tworzenia podstawy programowej dla naucznia w języku polskim poza granicami kraju

  • 2008-07-08 11:53:00

Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie my, to kto?

Polscy uczniowie uczący się w kraju wkrótce będą się uczyć z nowych książek i programów zmienionych i unowocześnionych. Powstała nowa podstawa programowa. Miejmy nadzieję, że lepsza, ciekawsza, nowocześniejsza. Ponad stuosobowy zespół specjalistów z różnych dziedzin pracował przez wiele miesięcy, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czego i dlaczego powinien się nauczyć każdy młody Polak. Potem tysiące zainteresowanych włączyło się w dyskusję na temat rezultatów tej pracy.

Decyzje, które autorzy podstawy musieli podejmować, nie były proste. Czas ucznia nie jest z gumy, nie da się wydłużyć szkolnego tygodnia ani ponad miarę obciążać dziecka. A przecież świat dookoła jest coraz bardziej skomplikowany i szkoła, która tradycyjnie miała ambicję ten świat objaśniać, zwyczajnie za nim nie nadąża. Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, czy wybrać multa, czy raczej multum. Pokazać jak najwięcej, choćby po trochu, czy mniej a porządnie. Sięgać po autorów współczesnych czy postawić raczej na tradycję. Przeczytać z uczniami kilka ważnych książek w całości, a może zapoznać się z większą ich liczbą, ale we fragmentach. Trzeba było znaleźć dobrą równowagę między prezentowaniem uczniom solidnej porcji wiedzy a pozostawieniem miejsca na kształcenie niezbędnych, kluczowych umiejętności, dzięki którym, operując tą wiedzą, mogą odnosić sukcesy w dalszym rozwoju, znaleźć satysfakcjonujące zajęcie, stać się konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy.

Z pewnością nowa podstawa pokazuje, czego konkretnie uczeń ma się nauczyć, a nie tylko, czego szkoła będzie chciała go nauczyć. Dużo więcej konkretów w miejsce pustych obietnic systemu edukacji.

Trudno zatem wyobrazić sobie lepszy moment na podjęcie wysiłku opracowania podstaw i programów dla uczniów polskich szkół poza granicami, zarówno tych, którzy chcą powrócić do szkoły w kraju, jak tych, którzy raczej do Polski nie wrócą. To zadanie może być jeszcze trudniejsze niż podstawa, którą właśnie ukończono, bo oprócz tych samych problemów i zobowiązań szkoły trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej ograniczeń i trudności wynikających z warunków i miejsca, w jakim odbywa się kształcenie.

Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które mają doświadczenia i przemyślenia związane z nauczaniem poza granicami kraju, w różnych formach kształcenia. Bez takich doświadczeń przygotowanie prawdziwie użytecznego programu z pewnością się nie uda. Chcemy, żeby nauczyciele polskich szkół za granicą współpracowali z autorami programów z Polski. I wreszcie zależy nam na włączeniu do pracy specjalistów, którzy pomogą opracować materiały nowoczesne, dobrze opracowane metodycznie i dzięki temu dające nadzieję na udzielenie realnego wsparcia nauczycielom polskim pracującym za granicą.

Wszystkich, którzy są gotowi włączyć się do pracy w projekcie w różnych formach – od współpracy przy pisaniu programów po konsultacje i recenzje – prosimy o

  1. zarejestrowanie się w serwisie http://www.polska-szkola.pl
  2. wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej.

To pomoże nam skompletować zespół.

Bardzo liczymy na Wasz udział.

Grażyna Czetwertyńska

Zapraszamy do współpracy

  • Krzysztof Stanowski
  • 2008-06-11 11:28:11

Witam na stronie www.polska-szkola.pl stworzonej przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem. Wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół, liderów organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju lub działających na rzecz Polaków mieszkających poza granicami do udziału w redagowaniu naszego serwisu (więcej o zasadach korzystania z serwisu). Zainteresowanych proszę o:
Ze swojej strony MEN i PCN będą uzupełniały materiały w pozostałych częściach portalu.

Krzysztof Stanowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer