www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 ...686   ()
Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Berlinie (istnieje od 1976)
Polnische Schule an der Botschaft
Sächsische Str. 58
10707 Berlin,
Niemcy
szkoła polska przy ambasadzie
tel. +49 030 427 38 97, fax +49 030 427 38 97, komunikator głosowy
www http://www.szkolaberlin.polemb.net/ e-mail: teresareszka@wp.pl
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę

Krótki opis szkoły

Krótka historia szkoły

Szkoła istnieje w Berlinie ponad 30 lat. Przez te wszystkie lata szkoła zmieniała swoją siedzibę, kadrę, liczebność uczniów, sposób działania. Dopiero w 2006 roku, kiedy nastąpiła zmiana dyrektora, powstała strona internetowa szkoły, a rok później logo szkoły. Z dawnych lat, poza wspomnieniami wielu, rozsianych po świecie uczniów pozostały zdjęcia i zapiski w szkolnej kronice.Obecnie szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół, bo w jej skład wchodzą 3 szkoły: Szkoła Podstawowa (6-letnia) Gimnazjum (3-letnie) Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) Merytorycznie i organizacyjnie Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. Finansowana jest również wyłącznie przez MENiS (jak wszystkie podobne placówki na świecie, których jest 64). Głównym celem Zespołu Szkół jest umożliwienie dzieciom polskich pracowników oddelegowanych do pracy w różnych instytucjach na terenie Berlina - zapewnienie kształcenia zgodnego z polskim programem nauczania i wychowywanie w polskiej tradycji. W Zespole realizowany jest program uzupełniający, t.zn. prowadzone są te przedmioty, których nie ma w szkołach niemieckich, lub których program jest inny niż w szkołach w Polsce. Do Szkoły mogą również uczęszczać dzieci pochodzenia polskiego i innego, mieszkające w Niemczech na stałe. Nauka w Szkole, gdy chociaż jedno z rodziców ucznia ma obywatelstwo polskie, jest bezpłatna. Szkoła nasza wydaje polskie świadectwa, z orłem. Uczniowie ostatniej klasy naszego Liceum mogą przystąpić do polskich egzaminów maturalnych. Matura jest organizowana przez Zespół Szkół dla dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (Warszawa ul. Solec 57) - w Warszawie  www.spzg.pl  -Zajęcia podstawoweW naszej Szkole nauka odbywa się po południu, dwa razy w tygodniu (w środy i czwartki- zob. plan zajęć). Przedmioty, które są w naszej Szkole to: kształcenie zintegrowane (czyli elementy nauczania języka polskiego, matematyki i kultury - w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej), język polski, historia Polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka (ponieważ w Niemczech jest inny program); chętni mogą uczyć się religii - prowadzonej przez księdza Salezjanina. W naszej Szkole są również uczniowie spoza Berlina (np. z Lipska, Bremen, Cottbus). Uczą się oni w systemie kształcenia na odległość. Biorą udział w specjalnych, konsultacyjnych zajęciach szkolnych - tylko raz w miesiącu (w wyznaczone soboty), piszą prace /oceniane w Warszawie/ i zdają w naszej szkole egzaminy pod koniec roku szkolnego. Mamy również własny teatr.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia klasy - dokładnie takie jak we wszystkich publicznych szkołach w Polsce


Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?
Do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty - Matura
Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko? 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
175 210 160

2014/15

2015/16


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
15 0 15
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Ministerstwo Edukacji

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
0.0000°N, 0.0000°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów

Autor: Beata Zbierańska
Data aktualizacji: 12 November 2008


Page: ()  1 ...  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 ...686   ()