www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 ...686   ()
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii (istnieje od 1997)
Poolse School gen. St. Maczek bij Ambassade van de Republiek Polen
Jodenstraat 15
2000 Antwerpia,
Belgia
szkoła polska przy ambasadzie
tel. +32 3 2269212 GSM +32 475965158, fax , komunikator głosowy
www http://www.szkolapolska.be e-mail: spk.antwerpia@gmail.com
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Krótki opis szkoły
SPK wynajmuje lokale w budynku szkoły belgijskiej, Sint-Jan Berchmanscollege w centrum miasta Antwerpia. W skad Punktu wchodzi:szkoła podstawowa,gimnazjum i liceum. Łączna liczba oddziałów 28; liczba uczniow 663.Placówka realizuje plan nauczania określony rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz programy ramowe nauczania dla szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju.Placówka nosi imię Gen. St. Maczka, dla upamiętnienia bohaterskich czynów żołnierzy I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona.Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej szkoła została odznaczona orderem Kierownika Urzędu d/s Kombatantów.Poza działalnością statutową SPK realizuje pogaty program dydaktyczno-wychowawczy poprzez warsztay, projekty wewnatrz i zewnątrzszkolne.Nasza dziełalność bieżąca propagowana jest w informatorach społecznych jak stały newsletter szkoły w polonijnej gazecie Antwerpia po polsku, strona internetową SPK oraz facebook.
Nasi uczniowie biorąc odział w licznych lokalnych i miedzynarodowych konkursach uzyskują bardzo wysokie lokaty.Szkoła prowadzi bliską współpracę z placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi, instytucjami edukacyjnymi w Belgii i placówkami pomocy socjalnej (m. in. CLB, INBURGRERING, Uniwersytet w Antwrpii). Szkoła ma wysoką rangę w ocenie władz oświaty belgijskiej. Precedensem w skali swiatowej jest fakt, wpisania naszej szkoły do Programu Współpracy pomiedzy Rządem RP a Rządem Flandrii na lata 2012-2015.
Krótka historia szkoły
W 1997 roku z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia, oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego, Decyzją Nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 września 1997 roku, został powołany Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Antwerpii. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister Edukacji Narodowej w dniu 09.06 czerwca 2000 zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół Szkół przy Konsulacie Generalnym w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, jednocześnie nadając mu imię Gen. St. Maczka. Zespół Szkół w Antwerpii, we wrześniu 2010 roku zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii. Placówka zachowała tę samą strukturę organizacyjną tj. szkołę podstawową, gimnazjum, liceum.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Na terenie Prowincji Antwerpia przebywa duża grupa reprezentująca społeczność polską.
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
Nasza szkoła mieści się w budynku renomowanej, z bogatą tradycją, szkole katolickiej - Sint-Jan Berchmanscollege. Szkoła posiada dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniających profesjonalną realizację procesu dydaktycznego na każdym poziomie edukacyjnym. Budynek szkolny jest na liście zabytków miasta Antwerpia. Szkoła spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa uczniów.

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.20. do 18.30 oraz w soboty od 08.00 do 16.00. Liczba lekcji dla każdej z klas 4-5 godz. lekcyjnych.Realizujac program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III oraz w klasach wyższych, J.polskiego i Wiedzy o Polsce. Obowiązek szkolny uczniowie zobowiązani są realizować w szkole lokalnej belgijskiej.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
SPK wydaje urzędowe polskie świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły, realizującej program uzupełniający. Świadectwa są wydawane uczniom, natomiast dokumentacja procesu nauczania archiwizowana jest w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Rolnej 157 w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Bieżace osiagnięcia uczniów moga byc monitorowane poprzez stały kontakt z nauczycielami, ale także poprzez dziennik elektroniczny.
Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?
Szkoła realizuje program uzupełniający.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów. W praktyce około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. uczniowie pozostają w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.
Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
Przyjmowanie dzieci, które przybyły bezpośrednio z Polski odbywa się przez cały rok.Dla uczniów zamieszkujących na terenie Belgii zapis jest dwuetapowy i trwa od 01 marca do 30 maja każdego roku szkolnego. Pierwszy etap to zgłoszenie elektroniczne ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.szkolapolska.be, nastepnie weryfikacja i przyjęcie dokumentów tożsamości ucznia i rodziców oraz dokumentacji szkolnej (w przypadku uczniów kontynuujących naukę).
Szkoła jest bezpłatna. 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
480 490 510 515 530 530 554 562

2014/15

2015/16


602
662


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
15 0 13
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Budżet Państwa

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka jest bezpłatna
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Belgia

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
0.0000°N, 0.0000°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Szkoła posiada wysokiej klasy sprzet audio-wizualny, który wykorzystywany jest systematycznie w procesie dydaktycznym. Biblioteka szkolna dziala w informatycznym systemie Moll i wpisana jest do centralnego rejestru bibliotek szkolnych.
Jako pierwsza tego typu placówka na świecie prowadzimy dziennik elektroniczny.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W  szkole dziala Rada Rodziców wspomagająca prace szkoły we wszystkich jej wymiarach.
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
Grupa redakcyjna Newsletter szkoły. Platforma internetowa Spotkania z Historią.
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
w szkole działa biblioteka w systemie informatycznym Moll 2300 woluminow

Autor: monika pruska
Data aktualizacji: 5 September 2015


Page: ()  1 ...  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 ...686   ()