www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429 ...665   ()
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii (istnieje od 1996)
Poolse School gen. St. Maczek bij Ambassade van de Republiek Polen
Jodenstraat 15
2000 Antwerpia,
Belgia
szkoła polska przy ambasadzie
tel. 0032 3 2269212, fax 0032 3 2269212, komunikator głosowy
www http://www.szkolapolska.be e-mail: pruska@skynet.be
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Krótki opis szkoły
Szkoła mieści sie w budynku renomowanej szkoły belgijskiej , Sint-Jan Berchmanscollege w centrum miasta Antwerpia. W skad Punktu wchodzi:szkoła podstawowa,gimnazjum i liceum. Łączna liczba oddziałów 26; liczba uczniow 540.Placówka realizuje plan nauczania określony rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej.Placówka nosi imię Gen. St. Maczka, dla upamiętnienia i podtrzymania bohaterskich czynów na terenie belgijskiej Flandrii, I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona.Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej szkoła została odznaczona orderem Kierownika Urzędu d/s Kombatantów.Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia dla młodzieży i dzieci w: drużynie piłki nożnej, tetrzyku, redakcji gazety szkolnej,zespołu prowadzacego strone internetową oraz profil na facebook, szkoły.Nasi uczniowie biorą odział w licznych lokalnych i miedzynarodowych konkursach uzyskując w nich bardzo wysokie lokaty.Na terenie naszej szkoły organizowane sa także kursy inegracyjne dla rodzicow, jest to efekt naszej bardzo bliskiej i dobrze rozwinetej współpracy z lokalnymi instytucjami. Szkoła ma wysoką rangę w ocenie władz oświaty belgijskiej. Precedensem w skali swiatowej jest, że nasza placówka imiennie została wpisana do Programu Współpracy pomiedzy Rządem RP a Rzadem Flandrii na lata 20012-2015.Prowadzimy wymiane ze szkołami w Polsce, Turcji i Belgii i Luksemburgu. 
Krótka historia szkoły
W 1996 roku z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia, oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego, zostal powołany Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Antwerpii. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister Edukacji Narodowej zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół Szkół przy Konsulacie Generalnym w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, jednocześnie nadając mu imię Gen. St. Maczka. Zespól Szkol, we wrześniu 2010 zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny, zachowując tę sama liczbę klas, zadania statutowe, oraz strukturę (podstawowa, gimnazjum, liceum), z obecna liczbą uczniów 500.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Na terenie Prowincji Antwerpia przebywa duża grupa reprezentująca społeczność polską(szacunkowo 100 ty
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku) Nasza szkoła mieści się w budynku renomowanej, z bogatą tradycją szkole katolickiej, Sint-Jan Berchmanscollege. Szkoła posiada dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniających profesjonalną realizacje procesu dydaktycznego na każdym poziomie edukacyjnym. Budynek szkolny jest na liście zabytków miasta Antwerpia, wyposażenie szkoły jest nowoczesne z dostępem do Internetu. Szkoła spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa uczniów.

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.20. oraz w soboty od 08.00 do 17.00. liczba lekcji dla każdej z klas 4-5. Realizujac program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z j. polskiego i Wiedzy o Polsce. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące uczniowie musza realizować w szkole lokalnej belgijskiej.
Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Jednocześnie wydajemy na potrzeby szkol lokalnych w Polsce, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły z programem uzupełniającym. Świadectwa są wydawane uczniom natomiast dokumentacja szkolna: arkusz ocen, przesyłany jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Rolnej 157 D w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą.
Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?
Szkoła realizuje program uzupełniający i uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. uczniowie pozostają w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.
Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywają się przez cały rok, rodzice zgłaszają sie do kierownika szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Dla klas pierwszych szkoły podstawowej od kwietnia do czerwca każdego roku (dla osób przebywających na terenie Belgii).Szkoła jest bezpłatna, rodzice ponoszą koszt zakupu podręczników i pomocy szkolnych dla dziecka oraz oplate za ubezpieczenie dziecka na terenie szkoły.W szkole działa Rada Rodziców, która pobiera opłatę na zajęcia i imprezy pozalekcyjne dla uczniów.


 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
480 490 510 515 530 530 554 356

2014/15

2015/16


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
14 14
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Budżet Państwa

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka jest bezpłatna
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Belgia

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
0.0000°N, 0.0000°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Szkoła posiada wysokiej klasy sprzet audio-wizualny, który wykorzystywany jest systematycznie do projekcji, pokazow itp. Biblioteka szkolna dziala w informatycznym systemie Moll i wpisana jest do centralnego rejestru bibliotek szkonych.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W  szkole dziala Rada Rodziców, wspomagająca prace szkoły w jej wymiarze pozalekcyjnym.
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
teatralne, dziennikarskie,prowadzenie strony internetowej szkoły. 
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
tak w systemie informatycznym Moll 2600 woluminow

Autor: monika pruska
Data aktualizacji: 28 September 2012


Page: ()  1 ...  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429 ...665   ()