www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 ...686   ()
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście im. Marii Skłodowskiej - Cuire (istnieje od 2007)
Polish Saturday School in Belfast
514 Ravenhill Road
BT6 0BW Belfast,
Wielka Brytania
szkoła "sobotnia" działająca przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.
tel. +447595473586, fax , komunikator głosowy
www http://www.pssbelfast.com e-mail: dyrektor@pssbelfast.com
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę

Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSS w Belfaście.

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władze w szkole sprawuje: Zarząd i Dyrektor Szkoły.
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście
St. Michael's Primary School
514 Ravenhill Road
Belfast, BT6 0BW
Dyrektor:
Tel.: 07595473586
E-mail: dyrektor@pssbelfast.com
Zarząd:
E-mail: zarzad@pssbelfast.com


Krótki opis szkoły
W roku szkolnym 2010/2011 w szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 16. W tym roku szkolnym, stan kadry pedagogicznej to 12 nauczycieli + dyrektor , razem 13 pracowników pedagogicznych.Wspomagają nas swoją pracą wolontariusze.
Zajęcia lekcyjne trwają od 10.00 do 13.25.
Od 13.30 do 15.00 zaczynają się w szkole
zajęcia pozalekcyjne.
Np.: przygotowanie do egzaminu z GCSE z j.polskiego i matematyki, j.anielski i
.francuski,pomoc w odrabianiu lekcji - materiał szkół irlandzkich ,warsztaty Klubu dla dzieci i młodzieży przy współpracy Belfast City Council ,warsztaty muzyczno- ruchowe,warsztaty plastyczne, dziennikarskie i filmowe, zajęcia sekcji piłki nożnej ,zajęcia sportowe na sali w szkole Klub "Jedynka"- współpraca z Semper Polonia, logopeda, religia.


Krótka historia szkoły
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście powstała 10 listopada 2007r. z inicjatywy rodziców przebywających w Irlandii Północnej oraz PANI (Polish Association NI)

Została założona w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku polskim, jak również dla krzewienia tradycji i kultury polskiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
Szkoła wynajmuje pomieszczenia od szkoły podstawowej: St. Michael's Primary School i od Bethlehem GM Nursery School, 514 Ravenhill Rd, Belfast, BT6 0BW Mamy dostęp do wszystkich pomocy szkolnych - szczególnie dobre dla młodszych klas, z uwagi na możliwość korzystania z róznych pomocy i zabawek. W sumie korzystamy na dzień dzisiejszy z 10 sal lekcyjnych w St. Michael's Primary School i z 3 pomieszczeń w Bethlehem GM Nursery School - tu prowadzimy zajęcia dla 3-latków- wspaniała baza lokalowa, dająca pełen komfort pracy z maluszkami wraz z placem zabaw. Korzystamy dodatkowo z 2 sal na zajęcia z angielskiego dla rodziców, z sali gimnastyczne - prowadzimy tu zajęcia z rytmiki dla dzieci od 3 do 6 lat, stołówki szkolnej, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i innych.

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
4 godz. lekcyjne co sobotę (od 10.00 do 13.25), według obowiązującego kalendarza szkolnego.
W ciągu roku szkolnego odbywa się około 32 zajęć sobotnich.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście wydaję zaświadczenia szkolne - wewnętrzny dokument szkoły.
Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
Chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach Polskiej Szkoły Sobotniej w Belfaście można zgłaszać:
- osobiście, w każdą sobotę, w czasie której odbywają się zajęcia, w sekretariacie szkoły:
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście
St. Michael's Primary School
514 Ravenhill Road
BT6 0BW, Belfast
- telefonicznie, tel. 07595473586,
- wysyłając e-mail na adres: dyrektor@pssbelfast.com
Formularze zapisu dziecka do szkoły składają się z dwóch dokumentów :
Formularz zapisu dziecka do szkoły i Formularz zgody - oba dokumenty do pobrania ze strony szkoły: www.pssbelfast.com 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
70 95 120

2014/15

2015/16


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
12 2
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Czesne rodziców, pozyskiwane fundusze z Konsulatu RP w Edynburgu.

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka w szkole jest płatna. Wynosi Ł30 za cykl czterech sobót.
Roczna kwota płacona na dziecko wynosi ok.240 funtów szterlingów.

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Szkocja i Irlandia Północna

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole organem sprawującym władze jest Zarząd Szkoły.
Szkoła posiada swój statut i działa w oparciu o jego zapis.
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe

Zajęcia pozalekcyjne w szkole to :przygotowanie do egzaminu z GCSE z j.polskiego i matematyki, j.anielski i

j.francuski,pomoc w odrabianiu lekcji - materiał szkół irlandzkich ,warsztaty Klubu dla dzieci i młodzieży przy

współpracy Belfast City Council ,warsztaty muzyczno- ruchowe,warsztaty plastyczne, dziennikarskie i filmowe, zajęcia

sekcji piłki nożnej ,zajęcia sportowe na sali w szkole Klub "Jedynka"- współpraca z Semper Polonia, logopeda, religia.

Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
Tak. Bardzo mała. Liczy ok 200 woluminów.

Autor: Beata Dabrowska
Data aktualizacji: 15 October 2010


Page: ()  1 ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 ...686   ()