www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632 ...666   ()
Polska Szkoła Sobotnia w Banbury (istnieje od 2009)
Polish Saturday School in Banbury
C/O Blessed George Napier School, Addison Road
OX16 9DQ Banbury,
Wielka Brytania
szkoła "sobotnia" działająca przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.
tel. +44 07599 840072, 07577 804294, fax , komunikator głosowy
www http://www.polskaszkolawbanbury.co.uk/ e-mail: polskaszkolawbanbury@gmail.com
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Banbury
C/O Blessed George Napier School, Addison road OX16 9DG, Banbury

ADRES ZARZADU: 70 Ruscote Avenue, Bandury, Oxfordshire OX16 2NN


Krótki opis szkoły

Obecnie do szkoły uczęszcza 47 dzieci w wieku od 3 do13 lat. W szkole uczy 6 nauczycielek. Większość z nich to wykwalifikowani pedagodzy z tytułem magistra.

Program nauczania podzielony jest na 3 semestry i obejmuje: język polski, historię, zagadnienia współczesne, geografię; uwzględnia również elementy kultury i obyczajów polskich.

Uczniowie uczą się w 6 grupach:
- nauczanie przedszkolne – sześcioro dzieci w wieku 3 lat
- nauczanie początkowe – ośmioro dzieci w wieku 5 – 6 lat
- nauczanie początkowe – dziesięcioro grupa 6 – 8 lat
- Historia, geografia – troje uczniów w wieku 8 – 14 lat
- język polski - czworo uczniów w wieku 8 – 14 lat (dwie grupy)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sobotę od 9.30 – 13.00. W czasie zajęć pełnią dyżury rodzice.

Szkola jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej.


Krótka historia szkoły

Szkoła powstała w 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Polaków w Banbury (powstałe w 2006 roku) i polskich rodziców z terenu Banbury i okolicy. Początkowo w szkole uczylo czterech nauczycieli (obecnie szesciu). W marcu 2012 roku utworzona została grupa nauczania przedszkolnego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Banbury znajduje się w poludniowo-wschodnim regionie Anglii (hrabstwo Oxfordshire, dystrykt Cherwell), w odległości około 20 min. od Oksfordu i 40 min. od Birmingham. Miasteczko liczy około 45 tys. mieszkańców. Jest miastem fabrycznym i ośrodkiem handlowym nie tylko dla jego mieszkańców ale również dla okolicznych miejscowości.

Polacy nowej emigracji zaczęli masowo napływać do Banbury po przystąpieniu Polski do UE, kiedy to lokalne agencje pośrednictwa pracy zaczęły rekrutować pracowników z Polski do funkcjonujących w Banbury fabryk. Nieoficjalnie mówi się, ze około 11% mieszkańców miasta to emigranci z Polski. Nie koresponduje to jednak z danymi wladz lokalnych wg ktorych w 2007 r. wszyscy biali emigranci, włączając Polakow, stanowili jedynie 3.9% populacji Cherwell. O liczebności polskiej emigracji mogą jednak świadczyć trzy polskie sklepy funkcjonujące w miasteczku i bogata oferta polskich produktów w lokalnych supermarketach.

W Banbury od kilku lat funkcjonuje Stowarzyszenie Polaków, z którym szkoła ściśle współpracuje.

Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)

Szkoła wynajmuje 4 pomieszczenia od lokalnej katolickiej szkoły średniej (Blessed George Napier Catholic Secondary School). W pomieszczeniach znajduje się 160 miejsc do siedzenia i 80 stołów – klasy sa zbyt duże ale jedyne jakie udało się wynająć za p rzystępną cenę. Szkoła ma dostęp do powyższych pomieszczeń oraz komputerow (4 szt) w czasie zajęć lekcyjnych.

Szkoła posiada 29 podręczników do nauczania języka polskiego, jeden słownik , anglojęzyczną mapę świata, jeden komputer, jedna drukarke z funkcja skanera i ksero i dwa radiomagnetofony.

W budynku gdzie szkola wynajmuje pomiesczenia nie ma innych instytucji polonijnych. Działające na terenie Banbury Stowarzyszenie Polaków powstało w 2006 roku i jako stosunkowo młoda organizacja nie posiada swojego lokalu. W miasteczku nie ma polonijnego centrum kultury ani polskiej parafii katolickiej. Najbliższe centra polonijne funkcjonuja w Coventry i Oksford - oba położone około 30 mil od Banbury.


Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
3,5 godziny w tygodniu (sobota 9.30 – 13.00)
Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
Dzieci można zapisywać na bieżąco. Informacje o zapisach podawane sa na stronie internetowej szkoły http://www.polskaszkolawbanbury.co.uk/


 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
30 30 30 31 30

2014/15

2015/16


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
5 6 5
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Środki finansowe szkoły pochodzą głownie z czesnego płaconego przez rodziców ale rowniez z pieniędzy zdobytych od osób prywatnych, organizacji i innych darczyńców wspierających charytatywnie naszą szkołę. Placówka posiada charakter niedochodowy i całość wpływów finansowych przeznaczona jest na cele szkoły.

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka w szkole jest płatna. Rok szkolny składa się z 3 semestrów. Oplata za semestr: 70.00 - za pierwsze dziecko, 35.00 - za 2-gie i za każde kolejne dziecko. Pierwsze zajęcia są darmowe.
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Londyn

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
52.0483°N, 1.3401°W
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Nie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która jest organem kontrolujacym dzialanosc i finanse szkoly oraz pośredniczy pomiedzy szkołą a rożnymi instytucjami lokalnymi.
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
Nie

Autor: Natalia Drozynska
Data aktualizacji: 1 October 2013


Page: ()  1 ...  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632 ...666   ()