www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653 ...687   ()
Polska Szkoła Sobotnia w Banbury im. Wisławy Szymborskiej (istnieje od 2009)
Wislawa Szymborska Polish Saturday School in Banbury
c/o Blessed George Napier School, Addison Road
OX16 9DQ Banbury,
Wielka Brytania
szkoła "sobotnia" działająca przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.
tel. +44 7840341729, fax , komunikator głosowy
www http://www.polskaszkolawbanbury.co.uk/ e-mail: polskaszkolawbanbury@gmail.com
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Szkoła prowadzona jest przez Zarząd oraz Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej im. Wisławy Szymborskiej w Banbury. Adres Zarządu: 109 Mold Crescent, Banbury Oxfordshire OX16 0ES.

Krótki opis szkoły
Obecnie do szkoły uczęszcza 130 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. W szkole uczy 11 nauczycieli, 3 asystentów nauczycieli i logopeda. Większość z nich to wykwalifikowani pedagodzy z tytułem magistra. Program nauczania podzielony jest na 3 trymestry i obejmuje: język polski, religię, historię i geografię Polski, zagadnienia współczesne oraz elementy kultury i zwyczajów polskich. W szkole organizowane są akademie akcentujące polskie święta narodowe i okolicznościowe. Uczniowie uczą się w 8 grupach: 2 grupy przedszkolne, 3 grupy wczesnoszkolne oraz 3 grupy strsze. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sobotę od godziny 9.30 – 13.00. W czasie zajęć rodzice uczniów pełnią dyżur pomgająć w organizacji zajęć i utrzymaniu bezpieczeństwa podczas przerw. Szkoła jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.
Krótka historia szkoły
Szkoła powstała w 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Polaków w Banbury i polskich rodziców z terenu Banbury i okolic.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Banbury znajduje się w południowo-wschodnim regionie Anglii (hrabstwo Oxfordshire, dystrykt Cherwell), w odległości około 20 min. od Oxfordu i 40 min. od Birmingham. Miasteczko liczy około 45 tys. mieszkańców. Jest miastem fabrycznym i ośrodkiem handlowym nie tylko dla jego mieszkańców ale również dla ludności okolicznych miejscowości. Polacy nowej emigracji zaczęli masowo napływać do Banbury po przystąpieniu Polski do UE, kiedy to lokalne agencje pośrednictwa pracy zaczęły rekrutować pracowników z Polski do funkcjonujących w Banbury fabryk. Nieoficjalnie mówi się, ze około 11% mieszkańców miasta to emigranci z Polski. Nie koresponduje to jednak z danymi władz lokalnych, wg których w 2007 r. wszyscy biali emigranci, włączając Polaków, stanowili jedynie 3.9% populacji Cherwell. O liczebności polskiej emigracji mogą jednak świadczyć trzy polskie sklepy funkcjonujące w miasteczku i bogata oferta polskich produktów w lokalnych supermarketach. W Banbury od kilku lat funkcjonuje Stowarzyszenie Polaków oraz Polska Parafia Katolicka, z którymi szkoła ściśle współpracuje.
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
Szkoła wynajmuje 8 pomieszczeń od lokalnej katolickiej szkoły (Blessed George Napier Catholic Secondary School). W wynajmowanym lokalu nie ma innych grup polonijnych. Działające na terenie Banbury Stowarzyszenie Polaków powstało w 2006 roku i jako stosunkowo młoda organizacja nie posiada swojego lokalu, a Polska Parafia Katolicka ma siedzibę w Rugby. W miasteczku nie ma polonijnego centrum kultury. Najbliższe centra polonijne funkcjonują w Coventry i Oxford - oba położone około 30 mil od Banbury.

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
Zajęcia w naszej szkole odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 13.00 (3,5 godziny w tygodniu).
Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po zakończeniu roku szkolnego szkoła wydaje świadectwo ukończenia danego roku nauki.
Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu GCSE i A-Level z języka polskiego.
Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
Dzieci można zapisywać przez cały rok. Informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej szkoły www.polskaszkolawbanbury.co.uk Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 07840341729 lub e-mailowo: polskaszkolawbanbury@gmail.com


 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
30 30 30 31 30 78

2014/15

2015/16


104
130


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
8 7 11
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Środki finansowe szkoły pochodzą głównie z czesnego płaconego przez rodziców, ale również z pieniędzy zdobytych od polskich organizacji, z organizowanych polskich imprez, czasami od osób prywatnych i innych darczyńców. Placówka posiada charakter niedochodowy i całość wpływów finansowych przeznaczona jest na cele statutowe szkoły.

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka w szkole jest płatna. Rok nauki wynosi 210 funtów za 1-wsze dziecko i 105 funtów za 2-gie i każde kolejne dziecko. Opłata podzielona jest na 3 raty płacone trymestrami. Pierwsze zajęcia dla nowych uczniów są darmowe.
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Londyn

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
52.0483°N, 1.3401°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Korzystamy z tablic interaktywnych.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która jest organem kontrolującym dzialaność i finanse szkoły.
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne: plastyczne oraz teatralne "Mój Mały Polski Teatr".
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
Posiadamy zbiór biblioteczny ok. 170 pozycji: lektury szkolne, powieści dla dzieci i młodzieży, atlasy przyrodnicze i geograficzne oraz inne

Autor: Natalia Drozynska
Data aktualizacji: 30 December 2015


Page: ()  1 ...  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653 ...687   ()