www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376 ...687   ()
Polskie Centrum Ksztalcenia im. Jana Pawla II w Brukseli (istnieje od 1996)
Centre d'Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

Bruksela,
Belgia
szkoła "sobotnia" działająca przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.
tel. 00322 705 61 18, fax , komunikator głosowy laasaa
www http://www.szkola.be e-mail: teresa@arszagi.eu
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Stowarzyszenie Centre d'Enseignement Polonais Jean - Paul II ASBL

Krótki opis szkoły
 • Obsługą wynagrodzenia nauczycieli na zasadach obowiązujących w Belgii zajmuje się biuro Sekretariat Social „Acerta”.
 • Stowarzyszenie składa roczne sprawozdania finansowe do Tribunal de Commerce w Brukseli oraz zeznania podatkowe.
 • Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania MEN w Warszawie wg planow przewidzianych dla tego typu ksztalcenia (dzieci obywateli polskich spelniaja obowiazek szkolny w belgijskich szkolach dziennych).
 • Metody nauczania stosowane w szkole przynoszą znakomite rezultaty, w tym Metoda Skutecznej Analizy w warunkach ograniczen czasowych dla uczniow na progu nauczania.
 • Kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem magisterskim o kierunku pedagogicznym.
 • Odbywają się regularne posiedzenia rad pedagogicznych.
 • Szkoła posiada pełną dokumentację (w tym własne dzienniki, świadectwa, rozkłady materiałów nauczania do wszystkich klas).
 • Organizowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zespołach. Nauczyciele uczestnicza w szkoleniach organizowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
 • Opracowywane są własne testy i sprawdziany dla poszczególnych klas (dwa razy w roku przeprowadzane sa egzaminy w kazdej klasie).
 • Opracowana jest ocena opisowa dostosowana do wymogów oceniania w kraju pobytu.
 • Przygotowuje się regularne sprawozdania z pracy w poszczególnych klasach oraz ocenę realizacji zdań programowych.
 • Dla dzieci organizowane są imprezy we współpracy z rodzicami i dyrekcją szkoły belgijskiej.
 • Placówce konieczna jest stała pomoc finansowa.

 • W szkole funkcjonują następujące oddziały:

  1. KLASA POLONIJNA dla dzieci nie mówiących lub słabo mówiących po polsku. Zajęcia w soboty (9:00 – 12:00).

  2. KLASA PRZEDSZKOLNA dla dzieci 5 letnich. Zajęcia w środy (13:00 – 17:00) i w soboty (9:00 – 13:00).

  3. KLASY I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ wraz z przygotowaniem do sakramentu I Komunii Świętej w klasie II. Zajęcia w środy (13:30 – 17:30) i w soboty (9:00 – 13:00). Od września 2010 dzieci sześcioletnie uczą się w klasie pierwszej. />
  4. GIMNAZJUM KLASA I- III –.

  5. JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI – POZIOM PODSTAWOWY - sekcja środowa i sobotnia.

  6. JĘZYK FRANCUSKI DLA DOROSLYCH dla początkujących – wtorek (19:00 – 22:00)
  (jesli jest dostatecna liczba słuchaczy).
  Krótka historia szkoły
  • Powstała w 1996 roku przy Polskiej Misji Katolickiej na Schaerbeek w Brukseli przy pomocy Konsulatu Generalnego w Brukseli jako punkt nauczania Szkoły przy Ambasadzie RP w Brukseli (74 uczniow).
  • We wrześniu 2000 uczniowie przeniesieni do głównej siedziby szkoły.
  • Utworzona ponownie we wrześniu 2001 roku jako szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, liczyła wówczas 20 uczniów.
  • Od lipca 2006 funkcjonuje jako Stowarzyszenie Centre d’Enseignement Polonais Jean- Paul II ASBL (stowarzyszenie bez celów zarobkowych) na zasadach prawnych obowiązujacych w Belgii.

  Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
  Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
  1. Zajecia odbywaja sie w wynajmowanych klasach budynku szkoly belgijskiej College Roi Baudouin, Avenue Felix Marchal 50, 1030 Bruksela.
  2. Budynek przestronny z placem rekreacyjnym

  Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
  - dwa razy w tygodniu (w srody i w soboty) wg planow MEN dla szkol realizujacych uzupelniajacy program nauczania
  Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
  - wlasne swiadectwa szkolne jak dla szkol realizujacych uzupelniajace programy nauczania
  Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?

  Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?
  - Zapisy odbywaja sie w szkole w srody i w soboty, w niedziele po mszy sw. o godz. 12 w Polskiej Misji Katolickiej na Schaerbeek w Brukseli, przez internet, trwaja caly rok.


   
  Liczba uczniów
  2006/07
  2007/08 2008/09
  2009/10
  2010/11
  2011/12
  2012/13
  2013/14
  260 340 407 481 530 494 424 380

  2014/15

  2015/16


  415   
  Liczba nauczycieli
  zatrudnionych
  wolontariuszy
  razem nauczycieli
  6 11 17
  Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
  - rodzice, sponsorzy oraz doraznie Konsulat Generalny w Brukseli

  Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
  Odpłatność roczna za szkołę wynosi 250 euro od dziecka. Za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do naszej szkoły płaci się o 50 euro mniej, trzecie i czwarte zwolnione jest z odpłatności.
  Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
  Konsulat Generalny w Brukseli

  Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
  0.0000°N, 0.0000°E
  Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
  - TV, magnetofon, DVD, korzystamy tez aparatury dostępnej w budynku szkoly belgijskiej
  Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
  - tak, dziala bardzo aktywnie
  Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
  - uczniowie przygotowuja programy artystyczne dla rodzicow i spolecznosci lokalnej, biora udzial w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny w Brukseli i ORPEG
  Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
  350 woluminow

  Autor: Teresa Arszagi vel Harszagi
  Data aktualizacji: 19 June 2013


  Page: ()  1 ...  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376 ...687   ()